Poslední padouch

 

Krátké dobrodružství je určeno pro začínající malou skupinu hráčů na 2 – 5 úrovni. Velký důraz je kladen na improvizaci, poněvadž je zápletka detektivního typu. Děj se odehrává v nevelkém městě Padov, takže asi nebude problém zařadit ho do jakéhokoliv světa. Dobrodružství má dvě zápletky. Dobrodruzi mohou do děje kdykoli vstoupit, nebo z něj vystoupit. Popisy pro PJ neuvádím, stejně si to všichni předělají k obrazu svému.

 

O městě:

Padov je neveliké město trochu odstrčené od ostatních. Vládne tu tak trochu diktatura a obyvatelé jsou velmi nábožní. I přes svoji  omezenou velikost má velmi dobrou obranu a vojsko. Starosta Slavoj si na armádě zakládá a rád objevuje nová území a poráží své nepřátele. Všechny výdobytky hospodářství putují na podporu armády.

Ve městě je jeden dům, ve kterém podle pověsti straší. Neustále ho hlídají stráže, aby duchové neunikly, ale prozkoumat dům se nikdo neodváží (první zápletka). Dále se zde začíná vyskytovat gang padouchů, kteří pustoší město. Slavoj na to zatím nebere ohled, ale družina jeho názor může změnit (druhá zápletka).

 

Dům duchů:

V této zápletce jde především od odpoutání družiny od hlavního úkolu, který zní: dopadnout pravé padouchy. Jak bude družina nasměrována k domu duchů bude níže. Legenda: Asi tak před padesáti lety se na statku Divišů začaly dít podivné věci. První záludnost spočívala v nemoci, kterou dostal mladý Diviš. Na tuto záhadnou nemoc brzy zemřel. Pan Diviš nařkl služku Lenu z čarodějnictví, poněvadž se domníval, že nemoc u jeho syna vyvolala právě Lena. Mladá služka byla tedy upálena. Než ji spolkly plameny, vyřkla nad Divišovými kletbu, že ve svém domě zůstanou navždy uvězněni. Nakonec jim ještě někdo zapálil půlku domu, a tak Divišovy ze zlosti tajně postavily podzemní komplex chodeb, do kterých se ukryli i se všemi svými dětmi. Jenomže když starý Diviš zavíral víko, tak zjistil, že klíč nechal na půdě. A tak se Divišovy „zabetonovali“ v podzemí svého vlastního domu. Od té doby se splnila kletba služky a Divišovy se navíc staly duchy.

 

Gang:

Ve městě se vyskytl malý problém. Jeden zlotřilý gang ničí a krade ve městě věci. Je jen otázkou času, kdy někoho dokonce zabijí. Vůdcem gangu je Deren a nejprve chce obyvatelům přichystat teror a poté je zničit. Dobrodruzi by na to měli přijít až prozkoumají dům duchů. Gang je ukryt v nepoužívané místnosti místního kostela.

 

Uvedení postav do děje:

Postavy by se měly dostat do města Padov ať již kvůli vyhlášenému pivu, nebo díky shodě náhod, to nechávám na PJ. Město je zevnitř poměrně malé, je tu něco málo domků, malá věž na okraji města, radnice, dvě hospody a hezké náměstíčko se stylovou kašnou. Dobrodruzi si nejspíše budou chtít ubytovat v nějakém z hostinců a poté se poptat po práci. Takže budovy:

 

Hostinec u zlaté kašny

Toto je hostinec stojící přímo na náměstí. Je to hostinec opravdu prvotřídní kvality, takže předpokládám, že se tu dobrodruzi nebudou chtít ubytovat. Ceny tu jsou opravdu velice vysoké, ubytovávají se zde především bohatí obchodníci, nebo dokonce jiní starostové, kteří se sem přijedou podívat. Služby cenám odpovídají, jsou tu k výběru různá lahůdková jídla a také tradiční Padovské výborné pivo.

 

Hospoda u Hnědé věže

Příjemná hospůdka na kraji města. Vlastní ji svobodná žena Majorita. Ubytovávají se zde především dobrodruhové nebo poutníci. Hospodská Majorita je příjemná hezká žena. Podávají se zde jakékoliv nápoje a hlavně samozřejmě Padovské pivo, pokrmy jsou velice chutné. Ceny jsou příznivé.

 

Radnice

Velký dům na náměstí. Vykonávají se zde všechny řídící činnosti pro město. Starostou je nerudný pan Slavoj, který nesnese žádnou zločinnost. Je velice pobožný a každý den chodí na bohoslužby. Postavy k němu nepustí dva strážní, pošlou je ze úředníkem Jakobem.

 

Ve městě se dá sehnat jakákoliv podřadnější, špatně placená práce, ale hlavně se zde mohou postavy dozvědět o krádežích a ničení majetku. Bude jim nabídnuto za 20 zl. pro každého, aby „floutky“ dopadli a zajali. Stráže se přece s něčím tak malicherným nebudou patlat.

 

Falešné indicie:

Postavy se tedy nejspíše začnou vyptávat lidí na krádeže a podobně. Od většiny lidí se dozví, že to byli nejspíše padovští duchové, kteří se mstí městu. Nemůže to být nikdo jiný, když má město tak silné stráže. Postavy se tedy dozví o domu duchů a vydají se ho prozkoumat. Pokud si na to ale nevezmou posily, může to s nimi špatně dopadnout, neboť by byla duchů přesila. Abys jim to ulehčil, tak z úst občanů jim vyprávěj nejrůznější strašidelné mýty a báchorky o domu duchů. Občané je také budou varovat s říkat jim, aby do domu nechodili, nebo si alespoň vzali na pomoc nějaké strážné. Mohou přemluvit dva strážné hlídající dům duchů, aby se s nimi do domu vydali. Dům duchů bude blíže popsán v dodatcích.

 

Po prozkoumáni domu duchů:

Po prozkoumání domu duchů a zjištění, že duchové nejsou těmi, koho hledali, stane se vražda. Oběť bude kněz Benjamín a v celém městě dojde k panice  mezi obyvateli. Starosta vyzve občany, aby se uklidnili a povolá stráže a vyšetřovatele. V tu chvíli se mohou postavy plně vložit do děje a začít hledat stopy po vrahovi.

 

Vdova Gera:

Gera je vdova po zesnulém knězi Benjamínovi. Neměla ho moc v lásce, a tak se přidala k Derenovi, aby po Benjamínovi zdědila kostel i s celým jeho bohatstvím. Za odstranění Bemjamína chce Deren po Geře, aby každého odpůrce nahlásila. Naše družina, jako každá správná detektivní, vtrhly dovnitř a z Gery všechno dostaly. Vtipné bylo získávání z Gery informací, poněvadž Gera je chytrá a nic jen tak nevyslepičí. Bude dělat zhroucenou manželku, brečet a neodpovídat. Váží si ovšem svého života, a tak když jí náš kroll trochu zmáčkl, tak vše vyklopila. Dobrodruzi by ovšem při jejím vyslýchání měli být opatrní, poněvadž Gera je poměrně váženou občankou, jakožto bývalá manželka zdejšího kněze, a tak pokud dobrodruzi nebudou konat příliš rychle a tvrdě, může Gera zavolat o pomoc a v tu ránu budou na místě stráže, které postavy zatknou. Hold to mají dobrodruzi těžké.

 

Stopy a možnost objevení gangu:

Jedna z možností, jak vypátrat gang, je poptat se osob ve městě. Nejvíce jim může pomoci Majorita (viz. Důležité postavy), nebo starý Obejda. Pokud ovšem neuspějí do doby než se stane vražda, budou se muset vžít do role detektivů. Vražda se stala před kostelem a na místě je spoustu prachu a hodně stop. I nehraničářská postava je může identifikovat. Jedna z postav je osoba průměrné výšky i váhy, ale druhá kulhá. To se dá poznat podle umístění stop, jedna noha došlapuje mnohem více než druhá, a proto způsobuje hlubší otisk a druhá noha byla šoupána a způsobila dráhu v prachu. Dále mohou poznat, že tělo bylo nejprve mučeno (krvavé šrámy a rány) a poté probodnuto mečem.

 

Deren udělá jednu jedinou, ale přesto velmi zásadní chybu. Na nákup potravin pošle kulhavého Brona, a tím se může lehce prozradit. Pokud budou postavy pátrat hodně marně, vlož jim kulhajícího chlápka do cesty. Poté se už snad dostanou gangu na stopu, která je nepochybně zavede až do kostela.

 

Jak to dopadne:

To je poněkud ošemetná otázka. Až se postavy dostanou ke gangu, může nastat několik variant.

1. Postavy budou vyjednávat a od Derena se dozví celý příběh (dobrá varianta, ale nakonec je stejně k ničemu, Deren se do nich poté pustí)

2. Postavy se rovnou pustí samotné do boje (špatná varianta, postavy špatně dopadnou)

3. Postavy si vezmou na pomoc stráže a obklíčí Derenovo sídlo (nejlepší a nejbezpečnější varianta, Deren bude pravděpodobně zničen)

 

Důležité postavy:

 

Majorita: (člověk zloděj – 4. úroveň)

Příjemná hezká majitelka hospody u Hnědé věže. Pro děj je dost podstatná, poněvadž má jisté informace. Postavám je ovšem nedá zadarmo. Budou si muset v hospodě něco zakoupit. Ví o tajném vchodě do kostela a o místnosti, kde sídlí gang. Nechce to ale nahlašovat strážím, protože si chce získat odměnu za zajetí gangu. Doposud se ale neodvážila, a tak ji družina přijde vhod. Určitě bude chtít s družinou spolupracovat a pokud oni nebudou chtít vydá se tam sama ještě dřív než postavy. Jestliže se tam vydá sama, zemře.

 

Slavoj: (člověk bojovník – 6. úroveň)

Rázný a trochu obézní starosta Padova. S postavami se nejspíše nesetká, ale jeho plán je takový: bude se snažit najmout družinu na vyřešení tak jednoduchého úkolu, také si tím zvýší reputaci u obyčejných měšťanů. Pokud se ovšem dozví o Derenovi, tak se sám vydá se svou osobní ochrankou Derena zabít. Na to ovšem Deren čekal a starostu zabije způsobem podlým, tudíž ho vláká do své pasti. Slavoj se s Derenem nenávidí. Deren je totiž Slavojův bratr a starosta mu vyfoukl místo starosty obce Padov a vyhnal ho z města. Proto se teď Deren mstí svému zlému bratrovi.

 

Pokud postavy zabijí Derena ještě předtím, než ho (Slavoje, pozn. red.) informují o Derenových plánech, mohou z toho mít velké problémy, poněvadž Slavoj nemá sice bratra moc v lásce, ale rozhodně si ho jen tak nenechá zabít nějakou tou sebrankou.

 

Jakob:

Brýlatý, vysoký a štíhlý pán ve středních letech. Je hodný a přístupný. Má starostu rád a plní jeho rozkazy. Družině může nabídnout práci detektivů. Jestli se ho budou vyptávat, jeho názor je, že to provádějí Padovští duchové, a tak se do případu moc míchat nebude.

 

Benjamín: (člověk čaroděj – 6. úroveň)        

Benjamín je knězem ve zdejším kostele. Ze začátku gangu pomáhal, poněvadž mu namluvili, že jsou boží poslové a chtějí tu šířit víru, ale poté je prokoukl a postavil se proti nim. Jediné co stačil je, že ochromil Bronovi nohu, pomocí svých kouzel.

 

Starý Obejda: (člověk zloděj – 2. úroveň)

Zlý a prolhaný žebrák. Spolčil se se zločineckým gangem, aby si přivydělal. Od postav nejprve bude chtít nějaký ten měďák a poté je navede do kostela. Tam na ně již budou čekat  Deren a spol. a budou je chtít sprovodit ze světa. Tomuto mohou postavy zabránit tím, že Obejdovi neuvěří, nebo že se do kostela nevydají. V přímém boji totiž nebudou mít proti gangu nejmenší šanci. Avšak jedno je na Obejdovi dobré. Pokud ho budou postavy podezřívat a trochu na něj zatlačí, vše jim vysvětlí a vypoví. To může být pro družinu rozhodující, poněvadž jiných indicií mají žalostně málo.

 

Deren: (člověk sicco – 6.úroveň)

Pomstychtivý bratr Slavoje. Je to velmi dobrý organizátor a naháněč strachu. Jeho plánem je chvíli terorizovat město a poté zabít starostu a zmocnit se jeho postu. Má dva osobní bodyguardy – Brona a Rona. (lidé válečníci – 2. úroveň)

           

Gera:

Vychytralá vdova, která nikomu nedá nic zadarmo. Přidala se k Derenovi za slibem získání Benjamínova majetku. Jinak s postavami nebude jednat. Navíc se k ní nedostanou jinak než násilím.

 

Dodatky:

 

Mapa domu duchů a popis místností

 

Místnost 1: Hlavní místnost do které se postavy dostanou, hned jak vstoupí do podzemí. Vedou odtud 4 dveře do všech místností. Tato místnost je obývací hala, ve které se ale nic nenachází. Pravděpodobně zde bude alespoň jeden duch, který bude místnost zametat.

 

Místnost 2: Místnost s koupelnou a záchodem je zamčená. Postavy se sem nedostanou.

 

Místnost 3: Jídelna duchů. Plná různého nepotřebného harampádí. Je zde veliký stůl s 5 židlemi. Bude tu jeden duch, který bude zrovna vařit.

 

Místnost 4: Obývací pokoj je řádně vycíděn a na pohovkách se povalují 3 duchové. Jinak tu není nic zajímavého k pohledání.

 

Místnost 5: Prázdná neobsazená místnost.

 

Místnost 6: Místnost plná harampádí. Podle všeho nejspíše sklad. Není v ní žádný z duchů.

 

Místnost 7, 8: Duchové vybudovaly místnosti, kde jsou šipkové pasti. V každé místnosti čtyři. Sem se budou snažit nalákat postavy a zabednit je tam. Kompletní past je na mapě vyznačena ostnatě.

 

Padovský duch

 

Životaschopnost: 2

Úč: 5+0

Oč: 2

Velikost: B

Zranitelnost: Neviděný

Přesvědčení: ZmZ

Zkušenost: 50

 

Průhledná postava s mečem, štítem a helmicí. S postavami se mohou chvíli hádat, ale poté si s chutí zabojují. Jsou oproti duchům velmi slabí, ale budou bojovat do konce svého dlouhého života.