Nový správce

.....a vy nejste kupci?" povídá malý chlapeček, kterého jsme potkali před vesnicí. "Ne, nejsme!" Už mi s ním docházela trpělivost. Normálně děti nezabíjím, ale pokud toho nenechá tak asi udělám vyjímku. Tenhle spratek nás zastavil před vesnicí a furt se na něco vyptával. Začal od mého koně a jsem zvědav kdy skončí u toho, že nás jeho otec okrade nebo tak něco šíleného. "Vy jste dobrodruzi, že? Maminka by pro vás měla práci, něco přísně tajného, ale já vím, že je to spojené s tatínkem, co je teď ve vězení." Tak tohle mi doslova vyrazilo dech. Čekal jsem spoustu věcí od útoku skřetů až po draka, ale že si mě bude chtít najmout takovej malej usmrtkanec, to tu ještě nebylo. Kluk ale pokračoval dál. "Mám vás dovést do jedné staré stodoly a jít pro maminku, je to tady jen kousek." A tak jsem šel, protože u tohohle chci vědět víc, přece jen, že si mě najal takovej malej špunt mi nikdo v hospodě neuvěří, ale bude z toho krásný příběh a peníze ty se taky vždycky hodí.

Takto začíná třetí z dobrodružství odehrávajících se v Nové říši a točící se kolem záhadné organizace nazvané Kruh. Jako každý z dílů i toto dobrodružství se dá použít samostatně. Pro ty, co hráli předešlá dvě dobrodružství a pokračují se stejnou partou, je tu opět část, která vysvětluje některé další maličkosti a propojuje všechna tři dobrodružství. Ale vraťme se opět na začátek a vysvětleme si o co tu vlastně jde.

Kronika obce Mračná

Zemer, správce knížecí vesnice Mračná, zemřel. Stalo se tak jednoho sobotního večera, když se vracel z hospody domů. Tuto cestu absolvoval téměř každý den po třicet let, asi od té doby kdy mu zemřel jeho jediný syn, a nikdy se mu nic nestalo. Málokdo věřil, že by se jen tak utopil ve vlastní studni a tak si celá vesnice šeptala o tomto podivné úmrtí. Dokonce se objevili i fámy že někdo viděl černého jezdce za humny - ale znáte tyhle babský řeči. Co svět světem stojí tak tady žadnej černej nebyl. Nic naplat, někdo musel dojet do města a dát vědět správci knížecího majetku, aby ustanovil nového správce této vesnice. Měl jsem sice jet já, Farus, jakožto kronikář a jediný z dědiny který umí psát, ale cesta je dlouhá a já se již na podobné cesty necítím. Pro dobro věci se obětoval hospodský Wávra, ten jezdil do města každou chvíli a stejně tam něco potřeboval zařídit. Jediný, kdo protestoval, byl sedlák Kolbaba. Už jen proto, že oba dva mají asi stejnou šanci na to, aby jeden z nich byl určen novým správcem naší vesnice. Jeden z nich to určitě bude - ale který? Asi den na to se v hospodě ubytoval nějaký pán Driums s doprovodem. Nezmiňoval bych se o tom nebýt neblahých událostí dalších dnů. Vrátil se hospodský s dobrou zprávou, že asi zítra nebo pozítří už by měl přijet Hanim knížecí správce majetku který má n astarosti i jednotlivé zprávce vesnic. Druhý den, kdy se mělo rozhodnout, se znenadání objevil Zemer, ale vypadal hrozně - měl vodnaté oči a smrděl jako zdechlina. Však také zdechlinou byl. Nebýt včasného zásahu mistra Driumse byl by dnes jak Wavra tak Hanin mrví. Okamžitě byla provedena za účasti místního jediného strážce a ponocného v jedné osobě u několika podezřelích, lépe řečeno všech obyvatel naší vesnice, domovní prohlídka. A překvapení bylo hrozné. U Kolbaby ve stodole byl objeven pentagram a přímo u něj doma několik další pomůcek černé magie, jako lidská lebka, ta byla pod postelí, několik magických svitků, ty byly schovány v truhlici a smlouva s černokněžníkem Nermiusem. Wávra byl uvězněn a jeden z Haninovích sluhú se vydal do města pro vyšetřujícího soudce Dompa a kata....

Jak jste z kroniky mohli pochopit jedná se opět o nekromancii, moji oblíbenou vědu, a boj o moc. Začalo všechno smrtí Zemera? Ne, smrt je vždy až důsledek ostatních událostí. A jak to tedy bylo?

Zápletka

Celý příběh začal u haspodského Wávry, on je také nejdůležitější postavou z celého dobrodružství. Asi před měsícem projížděla přes jeho hospodu žena jménem Firmajlia, členka organizace, která si říká Kruh. Nijak zvlášť se nevyptávala ani nic nepodnikala, ale jak tak poslouchala došla k závěru, že je Wávra silně podplatitelný, a že se s ním bude dobře manipulovat. Následně odjela a své zavěry řekla své kolegini Serganě. Ta vyslala Driumse, aby zjistil, jestli bude Wavra přece jen využitelný. Jak se ukázalo tak dokázal držet tajemství, ale přitom byl dostatečně hamiždný aby chtěl více. Navíc byl v případě smrti Zemera, správce vesnice, jedním ze dvou kandidátů na jeho post. A tak mu Driums poněkud pomohl nahoru tím, že zavraždil Zemera a odjel. Shodou okolností to byl právě Wávra kdo jel do města onu smutnou událost oznámit Haninovi, knížecímu správci. Ten to celé vyslechl, Wávru poslal zpátky do vesnice s tím, že jakmile bude mít čas, tak přijede. Ve městě Wávru kontaktovala Sergana a řekla mu, že může zařídit, aby se stal novým správcem on, ale nic není zadarmo. Wávra vše dobře promyslel a nakonec souhlasil. A tak se vrátil do vesnice doprovázen čtyřmi dobrodruhy, Driumsem a jeho družinou. Ona družinka se ubytovala ve Wávrově hostinci a začali něco připravovat. Večer po příjezdu Hanina se dvěma strážci se do hospody vbelhal už dávno mrtvý Zemer. Driums a jeho nohsledi tuto zombii ale zastavili dříve než stačila rozsápat nebohého vyděšeného Hanina. Ještě ten večer byla prohledána celá vesnice a jak jinak než u sedláka Kolbaby, druhého to kandidáta na správcovství, byly nalezeny věci potřebné pro černou magii. Lebka pod postelí, několik svitků s nekromantskými kouzly, úpis s podpisem Nermia, pentagram ve stodole a další nepochybné důkazy Kolbabovi viny. Další den ráno byl vyslán posel do města pro kata. Do této situace přijíždí dobrodruhové a jak to bude dále už záleží na nich.

Osoby a obsazení

...Opět se otevřely dveře lokálu a do tmavé místnosti osvětlené jen několik asvíčkami vnily poslední paprsky zapadajícího slunce. Muž sedící u jednoho ze stolů se opět toužebně díval a přemýšlel jestli dělá dobře. Jestli si to namá celé rozmyslet a utéct dokud je čas. Jakmile přijde ten na koho čeká už nebude mít na rozmyšlenou. Už nikdy v životě. Zas na druhou stranu to co slyboval bylo velmi lákavé. starostou chtěl být vždy a teď když byl Zemer mrtví tak už mnoho v cestě jeho snu nestálo. Z úvah ho vytrhlo dalších několik slunečních parsků které se mu rozlily po stole. Vzhlédl. Ve dveřích stal mladý mož oblečený do docela drahých látek, ale přitom byl jeho šat bez ozdob. Nevyzlas se tady ale měl tušení že teď už je pozdě, možná na vše. Muž si ho všim a s úsměvem přistoupil blíž: "Omlouvám se za menší spoždění pane ale neodkladné záleitosti mě poněkud zdrželi. Vaši věc jsem již začal řešit a jsem rád že jset tu." Při těch slovech si sednul za stůl mávl na hospodského ať přinese korbel piva, snad jedinou věc co se v tomhle lokále dalo pít, a začal vytahovat lejstro, pero a ingoust. "Myslím si že z naší spolupráce budete mít velký užitek ale z naší strany je potřebí aby jste byl schopen splatit všechny dluhy", a vše přisunu pod nos sedícímu hostu. "Ale vždyť se to vůbec nedá číst": řekl host z hospody i když se už cytal brka a pomalu začal malovat svůj podpis, Wávra. Náhodný host by na papíře viděl tyto znaky:

Události kterých se dobrodružství týká nejsou nijak jednoduché a zasáhlo či ještě může zasáhnout do nich spousty lidí. Je tedy načase si všechny tyto lidi představit. Několik jmen jste již mohli číst víše ale nejsou jediní. Bude-li vám někdo chybět není problém ho vytáhnout z šedého davu.

Vesničané

Zemer

Bývalý správce vesnice Mračná, který se asi týden řed příjezdem dobrodruhů do vesnice utopil ve vlastní studni. Všichni věří tomu, že to byl buď černý jezdec nebo nešťastná náhoda. Ale ani jedno není pravdivé. Pravda je že to udělal Driums a po té okamžitě odjel do města. Začal se tak kolotoč do kterého mohou zasáhnout i dobrodruzi.

hospodský Wavra

Je svým způsobem ústřední postavou celého dobrodružství, protože kolem něj a kvůli němu se celý příběh rozjel, ale přitom sám do děje nijak aktivně zasahovat nebude. O celé věci ví a je si moc dobře vědom toho, že pokud se prořekne nebo se na něj nějak přijde tak půjde na popraviště on. Proto se bude snažit nedělat nic co by ho mohlo spojovat s Driumsovou družinou. Jinak je to takový klasický hospodský co ožralům dělá čárky navíc aby víc vydělal, piva pančuje a šidí míru ale co naděláte je to jediný hospodský ve vesnici. Nechce se prát přece jen každá rvačka znamená rozbytou hospodu a tak si o něm všichni myslí že zrovna nebojácný není, a je to pravda, ale jazyk z zuby držet umí.

Kolbaba a jeho žena Majda

Kolbaba je po Wávrovi druhý nejmocnější sedlák ve vesnici. Jeho povaha je prudká a silně vznětlivá. Je znám svou až zbrklostí a taky když se pořádně napije tak svou krutostí, ale jinak je to dříč a díky této své vlastnosti mu polnosti jen vzkvétají. Jeho pacholci ví, že pokud budou dělat tak splní vše co jim slýbí, ale jakmile by se chtěli flákat tak se se zlou potáží. Jistě si dovede představit jak vypadalo zatýkání Kolbaby když po domovní prohlídce u něj našli nekromantské materiály. V tu chvíli seřval Wávru i Hanina, knížecího správce. Jeho žena, Majda samozřejmě věři v nevinu svého manžela a tak své dva mladší syny, kteří jsou dost malí na to aby nemuseli pracovat na poli a aby jejich nepřítomnost se na množství udělané práce příliš nepodepsala, poslala na kraje vesnice. Cesta vesnicí pouze prochází není zde žádná křížovatka a tak více míst než dvě nejsou. Majda není úplně blbá a tak řekne klukům aby přivedli pokud možno nějaké žoldnéře, dobrodruhy nebo podobně vyhlížející skupinu lidí rozhodně né nějaké kupce. Navíc je nemají přivést k ní domů, bylo by to příliš nápadné, ale do jedné polorozpadlé stodoly za vesnicí a potom utíkat pro ni. Jejímu manželivi jde o všechno pokud nebude prokázána jeho nevina tak bude za několik dní o hlavu kratší, čemuž bude odpovídat i slíbená odměna. Do dalších událostí se už moc míchat nebude. Už jen proto, že musí dělta na poli a starat se o hospodářství když má manžela v cele. Stejně by družině nemohla být nijak k užitku, protože nic kromě farmaření a podobných ve vesnicích obvyklích dovedností neovládá.

hrobník Michal

Další z místních sedláků vzhledem k tomu, že jeho polnosti jsou malé a sotva by ho uživili tak si přividělává i jako hrobník. Z toho jaksi vylývá, že na hřbitově není věčně ale jen když je to zapotřebý. V celém příběhu figuruje spíše jako jakýsi svědek a nebo ten co vám ukáže kde je márnice a jak dlouho mu trvá vykopat hrob. Je poměrně málomluvný a samotářský a tak se nijak moc nerozvykládá o vztazích ve vesnici či dalších možných drbech. Patří mezi ohrožené z vesnice, protože kdo jiný může vědět něco o tom co se děje na hřbitově než právě hrobník.

strážný Vítěslav

Jeho minulost je poněkud bojovná a prý je i veterán několik potyček mezi šlechtou tohoto knížecví. Tyto schopnosti ho přímo předurčují k práci místního a jediného strážného. U sebe v hospodářství má i místní šatlavu, prasečí chlívek s trochu lepšími dveřmi který v tuto chvíli obývá Kolbaba. Vzhledem k tomu, že jako každý vesničan trávý většinu času na poli tak dostat se k němu do hospodářství ai nebude žádný problém. Nezapomínejte ale, že i on je ženatý jeho pět dětí bude běhat někde po okolí nebo mu pomáhat na poli v chalupě bude tchýně vařit na sporáku, žena mu pomáhá na poli a prabába bude sedět na zápraží či se starat o slepice. Zkrátka tradyční vesnická idilka, která platí pro každou domácnost v celé vesnici.

otec Svojlan

Zástupce místních věřících. Alespoň u mě je to tak, že se uctívá celý pantheon bohů a vzhledem k tomu jak je vesnice velká tak zde bude jen malá kaplička zasvědcená celému pantheonu. Otec sám je vyznavačem bohyně plodnosti, ale vzhledem k tomu, že pomáhá vesničanům v praci tak se nepředpokládá, že by uměl nějaké příliš složité magické kejkle či zázraky. Vše se tedy odehrává spíše v rituální podobě a to i případné vysvěcování či očišťování od černé magie a nekromancie. Svojlan bydlí v malinké komůrce za kaplí připadně v zimě u některého ze sedláků a chodí se stravovat kam se mu zamane, protože nikdo si ho jakožto zástupce bohů zde ve vesnici nedovilí vyhodit, rozhněval by si tak bohy a přišel by třeba o úrodu. Je to velmi dobromyslný a bezelstný člověk, který neumí lhát a který pevně věří v moc svého boha, i když ji příliš neovládá.

kronikář Farus

Jediný člověk v obci, který umí číst a psát, ostatní samozřejmě alespoň čísla zapisovat umí ale jejich ostatní znalosti v těchto oborech jsou na úrovni první třídy. Je to právě Farus který poznal, že se jedná o černou magii ale jinak je to jen neškodný starý dědek, typický zástupce "vesnické rozvědky", spolku různých drben, kterým neunikne ve vesnici nic ale vše přitom dokonale překroutí.

šedý dav

Tedy všichni ostatní o kterých se zde nezmiňuji. Nezapomínejte i oni mohou být pro příběh velmi podstatní i oni mají oči, uši, hlavu na přemýšlení, ale i své zájmy tužby a přání. Někteří z nich budou podporovat Wávru jiní Kolbabu a další nebodu podporovat nikoho nebo naopak oba dva. Nezapomínejte hlavně na tzv. vesnickou rozvětku tedy staříky sedící na zápraží a bafající z dýmek, či babky, kterým neunikne jediná informace ať už je pravdivá nebo není. Nezapomínejte na ně protože oni jsou také velmi důležití a mahou být často příčinou proč družina nezaútočí na Driumse a naopak Driums na družinu. Správně vypuštěná kleveta může mnohdy být účinější než celé vojsko. Vím, že je problém jednat s tolika lidmi zaráz ale věřte, že ta námaha stojí za to. Řiďte se proto hlavně selským rozumem, protože ten bude jistě u těchto lidí poměrně vyspělý.

Správce a další důležití z města

knížecí správce Hanin

Jeden z nižších šlechticů v Bránovém knížectví starající se o okolní vesnice. Nijak zvlášť ho nezajímá koho zvolí, v tomto ohledu je nestranný, ale jde mu o to aby vesnice byla schopna platit daně tak jak má. Proto se také rozhodl poslat pro soudce a kata. Pokud by to rozhodl jen on mohlo by to vést k bouření místních sedláků, kteří by nevěřili ve vinu milého Kolbaby a kníže by na tom pordělal a správce taky. Jako šlechtic je jejím typickým příslušníkem. Vůbec ho nezajímá osud Zemera ani nikoho dalšího jde mu skutečně jen o majetek. A samozřejmě trpí klasickou arogancí vůči chudému lidu. Driums a jeho družina mu byly doporučeni Serganou což je velmi vážená kouzelnice a proto jim věří a nechá je vyšetřovat jak chcou. Vždyť proč by jim nevěřil když mu zachránili život.

Haninovy strážci

Osobní Haninova stráž nejsou nikterak chytří ale za to jsou jistě dobří válečníci a své zbraně již mnohokráte použili. Nejsou to vesničaní a život na vesnici se jim protivý, myslí si, že jsou něco víc už jen pro to, že slouží Haninovi. Jedinou práci kterou vykonávají a vykonávat budou je stráž u Hanina a vykonávání přímých rozkazů Hanina jinak nehnou ani prstem i kdyby tím mohly zachránit život někoho jiného.

soudce Dompa

Ve středověku se nijak zvlášť vraždy nevyšetřovaly a tento incident není vyjímkou. Po příjezdu se nejdříve ubytuje nají odpočine a potom si poslechne obžalobu, kterou milostivě zajišťuje jeden z Driumsovy družiny. Obhajoba je veškerá nulová Kolbaba muže říkat co se mu zlíbý ale jeho slovům nikdo nebude přikládat žádnou váhu, jedině že by se o obhajobu pokusili dobrodruzi. Nezapomínejte ale na právo útrpné při vyslýchání.

kat Bruno

Nikde není oblíben a tak je to takový mrzutý bručoun který si dělé svoje řemeslo a do ostatního mu nic není. Není zlý ale viděl už tolik utrpení většinu z nich i dělal, že otupěl a lidská boles nářky a pláč už mu nic neříkají. Pokud dojde na popravu tak bude oběšením na některém ze zdejších stromů, protože sedlák si nic lepšího nezaslouží a na něco delšího není čas a potřební diváci.

Ostatní

Stejně jako u šedého davu z vesnice či "vesnické rozvětky" i zde jsou prostí obyvatelé velmi důležití, ale vypisovat je všechny to by bylo na romány a né na jedno dobrodružství. A tak spoléhám na fantazii a zkušenosti PJů, kteří budou toto dobrodružství předkádat hráčům.

Družina

Dobrodruzi o minulosti cizí družiny nic moc neví a asi ani vědět nebudou, to neznamená, že by to neměl vědět PJ. Mnohdy některé informace použije třeba jen jako zmínku v jiném dobrodružství aby si družina mohla říct: "A to je ten co jsme ho potkali v Mračné". Takovéto poznamky mohou oživit děj donutit hráče ať si píšou jména a přidají na komlexnosti a ucelenosti světa.

Driums

Vůdce družiny a mozek všech soukromých operací. Není žádným břídilem a toto není jeho první akce v podobném duchu. On je ten nekromant co zabil Zemera a udělal z něj zombii. Driums byl žákem Sergany což už značí i středový štítek jeho erbu, v tuto chvíli je již dávno kouzelníkem i s královským glejtem, ale na veřejnosti se s tím rozhodně chlubit nebude už jen proto, že by se podezření mohlo obrátit zpět na něj což je nežádoucí. Sám není nikterak upovídaný, protože ví, že v družině má lepší lháře než je on. Rád zůstává tajemný a tak se ani nesnaží používat nějaká přehnaná gesta. Chodí vkusně oblékán do poměrně drahých látek aby bylo vidět, že je někdo a že v případě ohrožení bude mít případný útočník co dočinění s profesionálem. Má se ale natolik rád, že rozhodně nebude zbytečně ryskovat. Podobně jako Jusirnus (z dobrodružství Kruh) i on má značnou zálibu v hadech, ostatně jako všichni Serganiny žáci. A tak má na prstě pečetní prsten s dvěma hady stočenými do paragrafu a za pasem nádherný meč z kvalitní oceli se zeleným nádechem jehož záštitu dvoří dva hadi a hlavici potom třetí had se zeleným kamenem v podobě oka v tlamě.

Triaf a Rimsin alias Chmaták

Přestože to nejsou bratři a i vzhledově si vůbec nejsou podobní, tak mají hodně společného. Oba dva to jsou mistři cechu zlodějského dokonalí nejvíce v umění lhát a přesvědčovat lidi. Kromě toho to jsou také mistři stínu a plížení se v něm. Stejně tak jim nedělá problémy tichý pohyb. Tito dva lidé jsou jazykem a mluvčími celé družiny. Pokud ce cokoliv děje tak mluví hlavně oni dva. Za ty dva roky co spolu dělají podnikli několik podobných akcí a jsou již dokonale sehraní a je velmi malá pravděpodobnost, že by jste je nějak přechytračili aby každý z nich mluvil něco jiného. Oba dva si váží života, především toho svého a tak se ze všeho pokusí vykecat. Na druhou stranu kdyby řekli moc tak je zabije Driums nebo sergana takže spíše budou lhát a lhát a lhát což jim jde dokonale. Oba dva se také snaží chovat tak aby se nedali poznat všechny jejich dovednosti, ale na druhou stranu aby nevypadaly jako chudáci co nic neumí. Je to důležité proto, aby nevyadali jako úplní zelenáči ale na druhou stranu aby hned nevytahovalii všechny své trumfy z rukávů. Triaf pochází z poměrně blízkého města Přibrání a tam skryt mezi žebráckou smetánkou se naučil dokonale ovládat kapsářské umění. Rimsin není místní a před dvěma lety přijel z Trojmostí kde udělal jednu vraždu pro Serganu a ta po této zkušenosti ho vzala do svých služeb.

Veler

Veler je typickým válečníkem se vším všudy. Stále svéřepý výraz ve tváři a mno různých starších zanění ukazuje na profesionála a tím on skutečně je. Není zde proto aby někoho zabíjel na to jsou tu ostatní on má jen dělat živý štít v případě, že něco nevyjde a že bude potřebí ústupu. V boji bude samozřejmě v první linii a bude důvěřovat ostatním, že mu zachrání krk svým uměním. Lhát neumí a tak moc nemluví a raději drží jazyk za zuby. Případná nepodařená akce by pro něj zkončila katastrofou už jen proto, že by byl první obětní beránek z družiny a navíc jsou i horší věci než pouhá smrt a pokud něco porzradí tak mu jich Sergana ukáže až vrchovatě.

Další možní důležití

Mnohé z nich ani nepotkáte, ale když tu zmiňuji jejich jména je dobré o nich také něco vědět, přece jen družina se může vyptávat stále a informace se vždy hodí takže co nepoužijete teď tak někdy v budoucnu se hodit může. Nezapomínejte, že den cesty od vesnice je hlavní město Bránového knížectví a tedy poměrně velké a rušné město. Hrdinové tak mohou zjistit spoustu věcí popsaných níže třeba až tam. Vše záleží na tom jak moc se budou hrdinové vyptávat.

mistrině pátého řádu Sergana

V kouzelnických kruzích velmi uznávaná čarodějka a adeptka na velmistrini, největší možný kouzelniký stupeň. Vychovala mnoho velmi dobrých kouzelníků mnozí pro ni pracují do teď. Je velmi vážená a tak i proti jejim žákům je problém něco podnikat neboť nad nimi drží ochranou ruku. A kdo ví jestli to dělají na její příkaz či ne. Je také pověstná tím, že svým bývalým žákům dáva onen hadí meč popsaný u Driumse a i pečetní prsten se používá na kouzelnickou korespondenci. Její oblibu v hadech jde jen hádat ale jsou spekalace, a prvdivé, že to má spojitost s prastarou organizací jménem Kruh před 1200 lety založenou Nermiem a Veleslavou Kylmarskou.

velmistr nekromancie Nermius

Nekromant, nekrokouzelník, černokněžník aneb nejznámější uživatel černé magie a nekromancie. Jaho jméno je známo po celé zemi, ale zkuste zabít kouzelník, který své umění rozvýjí už 1200 let a nikdo neví kde vlastně bydlí. V tomto dobrodružství ho asi nenajdete a ani ho zde nepotkáte. Jeho podpis ale najdete na mnoha místech. Třeba na svitcích, které byly nalezeny u Kolbaby. Stejně tak Driums schovává několik dalších listin podepsaných Nermiem, které chce využít pro usvědčení dalších "nekromantů".

Jeho knížecí milost Tastim II z Přibrání vládce Bránového knížectví

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyžšího představitele tohoto knížectví tak šance družiny se k němu dostat je téměř nulová. Zmiňuji ho zde pouze proto, aby jste věděli že někdo takový existuje. Jinak je to samozřejmě právoplatný majitel vesnice Mračná a jeho jménem plní Hanin své úkoly.

Časová osa

Další dny již píši jen pro představu jak by se celá situace vyvýjela bez zásahu družiny. Každý z bodů, ale může být dobrodruhy změněn.

Začátek konce

Driumsova družina nebude první noc spát a bude se snažit si své výtězství dokonale pojistit nastraží proto dalších několik pastí do kterých může namočit i samotnou družinu. V první řadě bude hlídat Majdu aby neprovedla nějakou hloupost. Pokud tedy družina přijde na schůzku s Majdou tak v patách jim bude jeden z družinových plížičů. Další vývoj už potom záleží na tom jestli si ho družina všimne či nikoliv. Pokud ne tak ten informuje Driumse, který od toho okamžiku bude považovat družinu za protivníky ať už kontrakt přijali nebo ne. Pokud si družina onoho plýžiče, tedy jednoho z dvojce Triaf, Rimsin všimne, tak ten se opět v závislosti na jeho postřehu buď pokusí zmizet nebo začne vystupovat jako místní strážce zákona a pověřenec Hannina, což skutečně po útoku zombie na Hannina je. Pokud družina zaútočí tak se bude bránit a ustupovat a řvát aby na sebe upozornil co nejvíce lidí. Nezapomínejte, že schůzka bude ve dne tedy na polích se bude pracovat a sedláci celý výjev uvidí. Pokud bude bojovat bude učitě používat jedy, protože sám proti celé partě by neměl šanci. Navíc v případě útoku družina na tohoto "plýžiče" bude na družinu okamžitě vypsán zatykač s odměnou a budou označeni za pomocníky Kolbaby (Pokud to hráči nepochopí tak je potřeba aby jim to onen plížič řekl, protože on samozřejmě boj chtít nebude a pokusí se zněj jakkoliv vykecat). Ať to dopadne jakkoliv právě se družina chytla do jedné pasti a bude dobrodrovolně nebo nedobrodvolně figurovat jako pomocníci Kolbaby.

Pokud družina onomu "plýžiči" neublížila a tedy se na ni nedá vypsat zatykač rovnou musí se nastražit další past. K tomu mohou sloužit podobné předměty jako byly nalezeny u Kolbaby. Pokud si družina najme pokoj tak tam někdo z Driumsových lidí nastraží tajně várku zaručeně nekromtských předmětů a jakmile družina vejde dovnitř bude Driums požadovat domovní porhlídku za přitomnisti Hannina. Zde záleží hodně na důvtipnosti družiny. Jestli třeba se naopak ona pokoušela sledovat Driumsovu tlupu a tedy mohla onen příkaz k nastražení této pasti zaslechnout či netuší nic. Pokud nic netuší a bude přistižena s nekromantskými svytky v pokoj tak už zase zklapla past a bude se pokračovat zatykačem, ale může se z toho opět vykecat stačí jen dostatečně zdůraznit, že ona do místnosti teprve vešla a že vůbec neví kde se to tady vzalo a že je ochotna jít do vězení a počkat na řádný soud či cokoliv jiného co PJ uzná za dostatečnou obhajobu na niž Hannin kývne. Nezapomínejte ale, že Hannin Driumsovi věří kdežto družina jsou neznámi pocetsní. Pokud družina o pasti ví a uklidí ony předměty dříve než nastane domovní prohlídka tak se opět nic neděje jen družina upozornila Driumse na to že simusí dávat větší pozor na to co kde a komu říká. Zde opět záleží na družině co s těmito inkryminovanými předměty udělá jestli je na oplátku nastraží Driumsovi do pokoje nebo kamkoliv jinam či zničí. Zde je samozřejmě možnost zahrát nějaké divadlo na Hannina, ukrýt je u něj v pokoji a pak sehrát scénku jak je družina mocná když něco takového zvládla odstranit, byly by tím alespoň vyrovnány sily s Druimsouvou družinou co se týče důvěry Hannina. Také by se dalo volat třeba po vysvěcení hostince proti černé magii nebo podobné blbosti zkrátka cokoliv družinu či Driumse - PJe napadne aby celý příběh zamotali.

Pokud selže jedna past půjde Driums uskutečňovat další. Například by mohl zopakuvat útok na Hannina se zombii aby tak přesvědčil Hannina, že družina je skutečně plná nekromantů a musí se zatknout. Jako vhodná zombie by mohl posloužit třeba hrobník Michal. Mrtvola se samozřejmě nejlépe ukrývá na hřbitově. Problém nastane když by náhodou chtěli hráči si jít promluvit s Michalem. Ale i tuto situaci může Driums obrátit proti družině. Třeba tak, že začne říkat že tu zombii vyvolala ona cizí družina a že ji jen nedokázali ovládnout a proto ji potom zabyli. Pokud by tomu náhodou nechtěl nikdo uvěřit tak by alespoň ty co zommbii zabili mohl chtít zatknout a odvést do vězení jako svědky. Zkrátka za každou cenu bude chtít dostat družinu do vězení.

Další možností je, že Driums rozhlásí a také poněkud dopomůže dalšímu setkání družiny s Majdou tak aby to vidělo alespoň pár důvěryhodných svědků. Po té nastraží nekropomůcky k Majdě a zatkne ji a družinu obvyní z toho, že si tam ty věci schovala. U majdy jakožto ženy Kolbaby by už nic nemělo být, protože tam před pár dny proběhla domovní porhlídka usvědčující Kolbabu. A opět se bude Driums snažit aby družinu šoupnul pěkně do chládku.

Vězení není nic příjemného a když je uděláno z prasecího chlívku tak to platí dvojnásob. Proč se ale snaží Driums družinu dostat do takovéhoto místa? Myslí si, že od tam neuteče? Ale ano uteče a velmi snadno, ale už bude zvolen vyník a nikdo nebude dále vyšetřovat a tedy nikdo nepůjde po stopě Driumse. A pokud by to nestačilo tak ať bude útěk družiny sebe lepší a potěšejší Driums rozhodně nic neponechá náhodě. Takže parta bude i ve vězení sledována. Ne že by jí bránil v útěku spíše naopak ale po té co družina z vězení uteče by pro Driumse bylo přímo skvělé kdyby za sebou nechala nějaký velmi dokonalý důkaz třeba rytuání smrt Vítěslava. To ale družina samozřejmě neudělá a tak se o to bude muset postarat některý z Driumsových plížičů.

Průšvyh pro Driumse by samozřejmě bylo kdyby družina chtěla vinu za nekropomůcky a podobné věci hodit na Wávru. Ten si je vědom toho, že pokud pípne tak je mrtvej ale když už mu poteče hodně do bot tak by mohl začít blbnout. Toto je samozřejmě šance pro družinu, protože pokud dostane Wávru "před šibenici" tak ten se alespoň pokusí si vyprosit rychlou smrt a začne mluvit, pro Driumse až moc. Pokud by něco takového mohlo začít hrozit tak bude třeba Wávru odstarnit. Celá akce tím sice skončí fiaskem, protože teď už vůbec není jasné kdo bude novým správcem ale Driums s partou přežijí a stále budou mít přízeň Hannina což je to hlavní.

Další možností jak získat více času na celou záležitost je nějakým způsobem zdržet soudce a Kata. Ať už je družina důkladně opije, přehodí cedule aby jel jinam nebo dokonce přepadne, vše to bude mít za následek zdržení celého procesu a stále se bude čekat na soudce. Poud nepřijede do týdne tak to bude Hannin považovat za urážku svého majestátu a vezme nebohého Kolbabu a pojede ho nechat popravit do města. V tom případě Driums vyhrál protože před svým odjezdem Hannin musí jmenovat nového správce a tedy Wávru. Další možností je že družina nastraží past na Dompa. Fingovaný přepad nebo podobnou lest a tím se mu vetře do přízně. Hodně potom bode záležet na dalších událostech. Driums mezi tím očerňoval družinu u Hannina a družina asi bude očerňovala Driumse u Dompa. Vzhledem k tomu, že nikdo nebude vědět komu tedy má věřit tak možným řešením je boží soud tedy souboj mezi někým z Driumsovi družiny a jedním členem z hráčské družiny. Ale mezi tím se Driums rozhodně bude pokoušet vetřít i do přízně Dompa a celá situace se asi bude opakovat, tedy pokus se zombii či jinou flignou. Je potom na družině aby všechno prokoukla a celé divadlo otočila ve svůj prospěch.

Konflikt se zákonem

Proč Driums jen tak nezaútočí na družina a proč by družina neměla jen tak zaútočit na Driumse? Družina neví jak je Driums silný neví jestli je na 1 nebo na 36 úrovni neví co od něj může čekat a tak by to mělo zůstat. Navíc se Driums drží velmi blízko Hannina případně dalších svědků, takže jakýkoliv útok na Driumsovu družinu by znamenal postavení mimo zákon což by asi pro družinu nebylo to nejlepší. Naopak Driums nepotřebuje nikoho zabíjet stejně jako hráči on naopak nezná sílu hráčské družiny a nepotřebuje zkoušet jejich sílu. Jde mu jen o to z nich udělat vyníky celé zápletky a jejich pochytání či zabití přenechá někomu jinému. V případě boje či bojů se bude vždy pokoušet družinu oslabit rozdělit tak aby jich byla přesila proti jednomu. Přece jen nejdůležitější je přežít a teprve potom jsou všechny úkoly. Sám osobně nic proto družině nemá jen potřebuje obětní beránky a tím se bohužel stala družina. Pokud ta za ním dojde a navrhne rozumnou alternativu tak nemá důvod na ni nepřistoupit. Vždy dává přednost aby se nepřítel vzdal, protože živý nepřítel může vypovídat mrtvola už nic neřekne a jemu jde hlavně o to aby došlo k soudu a tím byly umlčeny hlasy vesničanů. Nemusí ani vypsat odměnu na všechny členy družiny stačí jen aby mohl očernit alespoň jednoho zkrátka a dobře potřebuje vysvětlení a potřebuje viníka a nesmí jím být nikdo z dědiny protože ti už se navzájem znají.

Možné konce

Z toho dobordružství je samozřejmě mnoho cest jak jej ukončit. Hned první je vykašlat se na schůzku s Majdou a vesnicí jen projet dále, pokud by se zde družina zastavila i tak bude lapena do sítí a ani nebude vědět jak. Druhá možnost je vetřít se do přízně Hannina a zdiskreditovat Driumse. Tím by se na zatyač dostal Druims ten by asi uprchnul, schopný je na to dost, a družina by sice zde zvítězila ale získala by velmi solidního nepřítele v podobě Driumse a jeho velitelky Sergany. (I když pokud je to třetí dobrodruštví, které hrajete se stejnou družinou tak celou dobu družina štve či využívá nebo rozkrývá záhady kolem organizace Kruh.) Samozřejmě je zde i možnost, že nic nepořídíte Driums bude stále o krok před vámi a družina nakonec vezme nohy na ramena a uteče. V tom případě je samozřejmě zatykač na část nebo celou družinu a Driums vyhrál, toto se stalo mé družině. Je zde i možnost, že Driums bude zabit ale toto je jen poloviční výhlra. Pokud přežil jediný svědek tak je to téměř stejný případ jako útěk družiny bude vypsán zatykač a navíc se připojí hněv Sergany. Snad nejhorší řešení je smrt Hannina ten jakožto knížecí správce je velmi vážen a pokud se tak stane tak odměna za dopadení bude velmi vysoká a pro další dobrodruhy velmi lákavá.

Spojení s Kruhem a Duchem

Toto dobrodružství je již třetí v řadě a opět navazuje na předchozí dvě tedy na dobrodružství *Kruh* kde celá zápletka začíná a potom na dobrodružství *Duch* kde se odhalují další maličkosti z minulosti jak celého Kruhu tak některých postav zde v tomto dobrodružství. Nejdříve proto připomenu vždy připomenu děj onoho předchozího dobrodružství a pom jak souvisí s tímto dobrodružství.

Kruh

V prvním z předešlých dobrodružství s názvem *Kruh* se točilo kolem oživovacího rituálu, nebo spíše okolo stěhování duší, ješte presneji duše Veleslavy Kylmarské, zakladatelky magie, která žila asi před 1200 lety a jejíž duše byla uvězněna v obsidiánové kouli, do těla panny. Družina samozřejmě měla osud ve svých rukou, a tak záleželo na nich, jak to dopadlo. Samotného oživovacího rituálu se zúčastnilo pět lidí, Jusirnus, Firmajlia a další tri z Morhanku, kteří jsou buď mrtví, a nebo vládnou městu. Pokud šlo všechno podle plánu Kruhu, tak družina zachránila onu pannu, kde se setkali s Jusirnem. Ten se samozrejme pokusil magický utéct, jak měl v plánu, ale nemuselo se mu to podařit. Firmajlia opustila město mnohem dříve a vezla sebou už prázdnou kouli.

kouzelník Jusirnus

Jeden ze Serganiných bývalých žáků se kterým se družina mohla setkat v dobrodružství Kruh, pokud jste ho hráli se stejnou družinou. Jeho osud je proto nejasný a hodně záleží na tom jak dopadlo minulé setkání. Je možné ho dosadit místo Driumse a tím zkomplikovat celou zápletku. Zde o něm nic moc uvádět nebudu pokud ho použijete ve hře tak bude mít stejný chrakter jako Driums. Jedna informace ale v dobrodružství Kruh nebyla a to je jeho erb. Podle erbu dělal v místním nedalekém městě Přibrání kouzelnické zkoušky a v kronice o tom spolehlivě najdete zápis. Také je podle erbu jasné, že Sergana byla jeho mistriní a učitelkou, což se také pozná podle stejného meče a pečetního prstenu, který má i Driums.

a zase Sergana a Nermius

Pokud jste dobře četli celé dobrodružství kruh tak obě dvě jména již v tomto dobrodružství zazněla. Přesněji jsou v jednom z doplňujících příběhů kolem Kruhu ale jsou tam. Tato informace je spíše pro PJe aby si udělal lepší přehled o tom co je Sergana zač a v čem všem figuruje neboť příběh v Kruhu je pouze dokreslující a tedy nemají hráči jak se ho dozvědět. samozřejmě je i možnost, že se dobdrodruzi dozvědí něco málo z onoho příběhu v úplně jiném dobrodružství kde to budou pouze okrajové informace. Udělá to potom dojem komlexnosti a velké provázanosti celého světa.

Duch

Zápletka dobrdružství *Duch* začíná ještě před událostmi v dobrodružství Kruh a celá se točí kolem obsidiánové koule ve které byla uvězěna duše Veleslavy Kylmarské. Celé toto dobrodružství, jak už název napovídá, je postaveno na jednom duchovi a jeho orirginálním zničení, dá se to jedině pokud obsidiánová koula byla navrácena zpět do hrobky. Co je ale podstatné pro tento příběh je další odkrytí stařičké společnosti s názvem Kruh a možné setkání družiny s Nermiem.

Nermius

V tomto dobrodružství je totiž docela dobře vykreslena histori tohoto několik set let starého nekromanta a jeho síla a možnosti. Opět pokud jste žádné z těchto informací hráčům nepodali tak je dobré jim alespoň trošku poodhrnou roušku tajemství zahalující tuto osobu. Hlavně z toho důvodu aby dobrodruzi záskali dokonalý obrázek o jeho síle a začali se ho bát a tak si dávali i větší pozor na všechny, které by Nermius mohl teoreticky podporovat.

Rimsin

Další z postaviček vystupující v dobrodružství duch ale pod trošku jiným jménem a to chmaták. Pokud jste četli dobrodružství Duch tak jistě víte, že je to zloděj a vrah díky kterému celé dobrodružství Duch vzniklo. Dobrodruhové by ho mohli poznat podle popisu a nebo také pokud se na něj budou vyptávat ve městě tak by měli zjistit že pochází z Trojmostí a do služeb Sergany přišel asi před dvěma lety.

Proč to všechno? Aneb co by mohlo být dále.

Určitě vás napadly otázky jako proč velmi mocná organizace jménem Kruh "pomáhá" tak bezvíznamné vesničce jako je Mračná? Celé je to děláno hlavně díky blízkosti hlavního města tohoto knížectví. Kruh jakožto každá temná organizace touží po moci a bude se připravovta na zvětšení svého vlivu a to jakýmkoliv způsobem. Jeden z nich je i pomocí nemrtvých. Bohužel v Přibrání je hřbitov chráněn proti nekromancii a tak se tato vesnice jeví jako dobrá základna pro případné oživení hřbitova což není zrovna maličkost na jednu noc. Právě dostupnost je velmi význaná neboť nemrtví stihnou přijít a zaútočit za jednu noc. Druhým krokem samozřejmě tedy bude starost o otevřenou bránu v nedalekém městě ale to už je zase jiný příběh. Nezapomínejte že Kruh je tpělivý a tedy pokud skutečně dosadí Wávru na místo správce tak bude minimálně měsíc ale i déle čekat než se situace opět uklidní a než začne jednat dále.

Slovo autora

Heraldika

Tento odstaveček bych mohl pomalu začít vynechávat neboť pro heraldiku palatí stále stejná pravidla jako v předešlých dvou dobrodružstvích tedy v dobrodružství Kruh a Duch. Je zde opět krásná ukázka kouzelnických erbů a to v podobě Sergany a jejich dvou žáků Jusirna a Druimse. Vše ostatní o heraldice se již dočtete na stránce Heraldické minimum.

Povolání věk a úroveň

Opět jako již podvakráte jsem nepřipasl k postavičkám věk a úroveň neboť to je pouze na systému, který hrajete a na síle družiny pro kterou je celé dobrodružství stavěno. Nechávám tedy na úvahách PJů kdo bude jak stár či mlád a kterému řemeslu bude nejvíce rozumět.

Družina

Celé dobrodružství jsem jako PJ odehrál a zápisky z našich her můžete najít na adrese http://plz.wz.cz/nov/nov.php?id=kronika. Jedná se o kroniky ze dnů 4.6., 18.6. a 2.7.2006. Naší družině tahle vesnická hříčka zabrala asi 15 hodin reálného času.

Šifra

Opět uvádím šifru, ale nikde zatím není její vyluštění. Nejprve znovu text bez podpisu Wávry, který není šifrován:

Qzz DzZeIz GBbngl kISbbHzszZN evsXsmlf eVsimlhg WirfnhleR Z eHSvn pgvisbb kisvwolAsB gfgl obhgbmf HGVqmVs gzp hv azEzafqR EvxsmVS noxSvg l vCrhGvmxr gVvGl obhGbmb QzpLAs r l hxSffAxv pwV gZGL oBhgBmz yboz KlwVkhzzmz GZGL obHgBmZ qV kozgMzz klfAv klpFw hv hgzmf hGzilHglF LYXv NizXsmzz p xSvnFas HV aZEzzazoz wifszz hGIzmz GzpgL kiSRHzsZn qzz DzzEiZ

Co se z toho dá poznat. Pokud si šifru prohlédnete tak hned první zrada je v tom, že v češtině se nevyskytují zdvojená písmenka ale v šifře jsou. To by ukazovalo na nějakou složitost třeba polyalfabetickou šifru, ale nebudeme předbíhat. Hned první možností je takzvané Delfské luštění tedy vezme se předpokládané slovo, které by v šifře mohlo být a pokusí se někam napasovat. Pokud se to povede a zjístíte, že všechna písmena jsou jen nějak posunuta tak máte vyhráno. Pokud nejsou všechna písmena stejně tak i tak není vše straceno, protože se může jednat o monoalfabetickou náhodou šifru. Další možností je podívat se které písmenko je kolikráte v šifře. V češtině je nejčastějším písmenkem E takže nejpočetnější písmenko v šifře bude s velkou pravděpododbností E, ale vzhledem ke zdvojeným písmenkám ani to není jisté. Jak tedy dále v češtině se nevyskytují nebo téměř nevyskytují písmena X,Q a W. Takže pokud oběvím tři chybící písmena v šifře tak je možné, že jsou to zašifrovaná právě tahle písmenka. Opět se dá podívat jestli není jejich posun konstatní. Prozradím vám, že na tuto šifru se dá použít první a třetí způsob. Pokud budete hledat slovo Wávra tak je tam hned dvakrát a pokud budete hledat chybějící písmena tak Q a X tam skutečně není a dá se poznat, že je to pouze monoalfabetická šifra s obrácenou abecedou tedy A je Z a Z je A B je Y a Y je B atd. Je to ale trošku zeložitěné tím, že místo háčků je za písmenem písmeno H, pokud měla být čárka tak jsou písmenka zdvojená a vzhledem k mé češtině jsem místo všech I napsal Y, plus ještě několik hrubek navíc jako zpestření. Velká písmena jsou jen na zmatení a jsou zcela náhodná. Výsledná šifra i po jazykových úpravách tedy zní takto:

Já Wávra tímto přísahám věčnou věrnost Driumsovi a všem kteří předloží tuto listinu. Stejně tak se zavazuji věčně mlčet o existenci této listiny jakož i o schůzce kde tato listina byla podepsána. Tato listina je platná pouze pokud se stanu starostou obce Mračná k čemuž se zavázala druhá strana. Takto přísahám já Wávra

Podle netu... se hrubky doporučují jako ztížení luštění, takže jsem je tam nechal ikdyž původně schválně nejsou. Myslím si ale že si s tím jistě hráči poradí.

Poděkování

Tímto bych opět chtěl poděkovat všek díky kterým jsem toto dobrodružství dopracoval alespoň do této podoby tedy opět hráči Laily, prince korina a dlších postav a dále všem kteří mi napsali jakékoliv připomínky tedy Maris a Sasance a také Scorpionovi za opravu mých hrozných češtinských nedostatků.

Závěr

Celé toto dobrodružství bylo děláno pro http://www.dracidoupe.cz, ale nakonec tam v první vlně nebylo odesláno. Poprvé bylo publikováno na RPGportal.cz a samozřejmě jako vždy i na mých stránkách http://plz.wz.cz. Sem ho dávám jen jako oživení celkem mrtvé rubriky aby něco málo přibylo.

Příjemné hraní již po čtvrté přeje Plž