Mannar
()

Dobrodružství pro malou skupinku dobrodruhů kolem 5.-.7. úrovně. Hráli jsme ho osm hodin a všem se líbilo. Je to jedno z nejlepších dobrodružství, co naše družina hrála.

Časová tabulka

Den Hodina Událost
8 18 zaklet démon strážce do svatyně
22 postavy zajaty Obinalany Mantonem a Ezmondem
9 8 Obinalan (Kelenteredes) ochromen
9 Imoena zajata
10 Garrel se vydal na další výpravu do jeskyně za klíči
12 Garrel se zraněn vrátil
14 Aermon chycen Ionisem a Gabistogeem
17 Minjarovi doručena zpráva o výkupném za Aermona
10 2 Sammelův incident s dvojhrotem (viz. Sammel)
5 Minjar se svojí družinou obsadili svatyni
6 Garrelův smuteční průvod dorazil ke svatyni

Konflikt v 6 hodin ráno desátého dne

Strana Obinalu

Minjar přivede 10 válečníků, 1 alchymistu, 1 hraničáře a 1 zloděje/válečníka, svou truhlu a elementální hůl.

Strana Farrenolu

Garrel přivede 8 válečníků, 1 bojovníka, 1 pyrofora a 1 theurga, svou truhlu, elementální hůl.

Jak bude probíhat setkání

Zezačátku spolu Minjar a Garrel prohodí pár slov (se zvyšujícím se tónem). Postavy by měly jít s Garrelem. V úvodním rozhovoru si reakcí postav nebude nikdo všímat (myslím tím slovních reakcí). Pokud sešlou nějaké vizuálně efektivní kouzlo, rozhovor poskočí o kus dál.

Bude to něco v tomto stylu:
Minjar: „Hle, dávný bratře, koho si to sem vedeš?“
Garrel: „Nedělej že nevíš!“
M: „Ano, máš pravdu! Najal jsem si je, aby tě špehovali.“
G: „A pak kdo tu nectí tradice!“
M: „Garrele, jeden z našich mužů, Kelenteredes, ve svatyni ochrnul. Trpí.“
G: „A co já s tím?“
M: „Moc dobře víš, že jsi to byl ty, kdo zaklel náš symbol dlouholetého bratrství, našeho života, našich bohů! Odstraň to prokletí!!“
G: „Přestaň mě takto osočovat nebo již nikdy neuvidíš Aermona!“
M: „Nevyhrožuj mi! Dal ses na špatnou stranu, Garrele! Bohové tě ztrestají!“
G: „Pcha – jsem lepší theurg než ty. Sféry mají neomezené možnosti. Mohu ovládnout bohy i svět!“
M: „Nemůžeš vládnout bohům!!! Nikdo jim nemůže vládnout!!! „
--- tady už křičí z plných hrdel; postavy by se mohly zapojit kouzlem, dostaly by zkušenost ---
G: „Toto jsou bohové!!! Tenhle je bůh! Tohle je bůh! A tohle je bohyně!“
M: „Zapomněl jsi snad na všechna ta vyobrazení? Nevíš už, jak bohové vypadají? Jsi slepý, Garrele, slepý! Zešílel jsi! Celá ta léta jsi spřádal plány na odvrácení bohů, na ovládnutí světa. Garrele, nikdo nemůže vládnout světu. Nikdo! Svět je starý tisíce let. Nedá se ovládnout. Vždy se sám zachrání. Je to obrovská přesila, komár proti mambě! Jak může komár na mambu stačit, když ji nedokážeš zabít ani ty?“
G: „Dost!!! Já ji zabil! Skutečně jsem ji zabil. Můj šíp byl přesný! Zabil jsem ji přímo v jejím doupěti! Zeptej se sfér!“
M: „Zemřeli ti Gabistogeus a Leenas! Když je do dnešní půlnoci nepohřbíš, budeš nést následky!!!“
G (klidně): „Proto jsem tady.“
M: „A já taky! Nepohřbíš je, dokud nenapravíš vše, co jsi způsobil.“
G: „Tak já tady zůstanu a dokážu ti, že mě bohové nezničí. Já jim to zakážu!“
M: „To bych chtěl vidět!“
G: „A bude to to poslední, co uvidíš.“

Garrel odejde o pár desítek sáhů dál od svatyně a začne se radit se svými muži. To samé bude dělat Minjar. Budou se snažit, aby je postavy neslyšely.

Nyní jsou v podstatě tyto možnosti:

postavy se na to vykašlou (200 zt za snahu) – asi ta nejhorší varianta: Garrel bude zabit bohy (to by mohlo být vizuálně hezké)

postavy se budou snažit vyprovokovat boj (500 zt) – taky špatná varianta (dle přesvědčení), ale opět hezké vizuálně; Minjar určitě nezaútočí první; boj je popsán níže

postavy se budou snažit proniknout do svatyně (2000 zt + 500 zt pro toho, kdo vejde dovnitř jako první) – dobrá, ale nebezpečná varianta; pokud první projde neochrnut, Minjar uvěří, že jsou to bohové, Garrel však taky a začne se jich bát (protože ve skutečnosti moc dobře ví, že bohy ovládat nemůže; jen svět); Garrel osvobodí Aermona, Imoenu i Sammela, vyléčí Kelentereda, odstraní démona strážce, oba nalezené klíče obětuje bohům (jako zničení) – z tohoto udělá jen to, co mu postavy (domnělí bohové) přikážou – taky jim dá nějaké výkupné, když si o něj řeknou; Minjar jim dá odměnu; v Garrelovi však démon temnoty zůstane a začne tyto plány kout znovu (asi po měsíci); bohové na postavy sešlou požehnání, čímž se každému zvýší stupeň nějaké vlastnosti podle 1k5 o 1

postavy se budou snažit vše urovnat slovy (2000-5000 zt) – dobrá a bezpečná, ale těžká varianta; postavy zdaleka nedosáhnou takových úspěchů jako v předchozím případě, ale bohové na ně sešlou požehnání taky

chybí tu ta nejlepší a nejjednodušší varianta – bohužel, ale nic mě nenapadlo

Boj: všichni (kromě theurgů a žen) se postaví s luky do linie a začnou bojovat.

Garrel vyvolá gnóma 5 a pošle ho do chumlu kamenět nepřátelské bojovníky. Minjar vyvolá undinu 4 a pošle ji na gnóma (proč? protože undina má bonus na gnóma, ale gnóm na undinu ne). Mezitím zkamení jeden Obinalan. Garrel vyvolá sylfu 2, která rozvíří prach před Obinalany a pak se vydá na undinu. Farrenolani se rozhodnou obejít zástěnu z obou stran a Obinalani střílejí jen trochu. Minjar vyvolává gnóma 5 a posílá ho na sylfu. Obinalan zkameněl. Obinalani prchají do zástěny prachu. Farrenolani obešli zástěnu prachu a propadají panice. Weetos i Menises vhazují do hloučku ohnivou hlínu. Obinalan zabit. Garrelův gnóm zničen. Garrel vyvolává sylfu 6 a posílá ji na elementály. Ze zástěny prachu vylétávají šípy. Dva Farrenolani zemřeli. Minjar vyvolává gnóma 5 a posílá ho do hloučku Farrenolanů. Feesonal vhazuje do hloučku Farrenolanů svou hlínu. Garrel vyvolává sylfu 6 a posílá ji zvířit prach a pak na elementály. Minjarův 2. gnóm zničen. Farrenolan zabit. Minjar vyvolává undinu 5 a spolu se svou původní je posílá přenášet vodu. Garrel vyvolává gnóma 6 a posílá ho na Obinalany. Garrelova 1. sylfa zničena. Farrenolan zabit. Obinalan zkameněl. Minjar vyvolává undinu 4. Všechny spláchla ohromná vlna způsobená 3 undinami. Garrel se snaží vyvolat undinu 5, ale jeho elementální hůl to nevydržela a vybuchla. Garrel padá mrtev k zemi, zatímco z nebe na něj tryská sloup světla. Vy už jenom vidíte, jak Garrel vystoupá míli k obloze. Obloha se zatáhne a do Garrela udeří bezpočet blesků.

Bojové pole utichne a boj skončí. Bylo mnoho ztrát na obou stranách. Zemřelo 21 mužů, 13 žen a 25 dětí (a pokud postavy jen boj sledovaly, tak k nim nepatří). Minjar jmenuje náčelníkem Farrenolu mladičkého Weetose, kterému bude ještě mnoho let muset pomáhat. Oba klíče byly vráceny zpět do jeskyně – a ta byla zasypána tunami kamene. Pokud postavy bojovaly na straně Minjara, jsou oslavovány, pokud na straně Garrela, pak by měly rychle zmizet, jinak je zavřou a pošlou na rituál (a to bude jejich konec). Pokud nebojovaly, pak budou taky uvězněny.

Popis ostrova Mannar

Vesnice

1 – náčelníkova chýše – před ní stojí nepřetržitě 2 strážci po osmi hodinách se střídají

2 až 15 – chýše obyvatel

16 – sklad potravin, zbraní, nástrojů, dřeva

17 – sklad „knih“ – kronik

18 – věznice pro budoucí oběti

19 – studna

Cizí postavy

Garrel

Imoena

Sammel

Gabistogeus

Biikos

Menises

Ionis

Herniis

Weetos

Minjar

Kelenteredes

Ezmontervus

Manton

Ezmond

Aermon

Thirmar

Feesonal

Mannarská civilizace

Písmo a jazyk

Kalendář

Obživa

Náboženství

Způsob života

Chýše

Vzhled

Zbraně a zbroj

Historie

Konflikt

Zde je mapa ostrova Pofa. Světle zeleně je džungle, tmavě zeleně hustší džungle, hnědě pahorkatiny (na západě je Virtukan). Měřítko je zhruba 1 hex = 70 sáhů.

Zde je nákres vesnice:

A tady je abeceda:

A na závěr bestiář:
jméno Sil Obr Odl Int Chr úr. životy přesv. povolání zkuš
Garrel 10/0 19/+4 14/+1 16/+2 17/+3 13 55 N 8 theurg 750
Sammel 17/+3 14/+1 11/0 11/0 11/0 3 25 N 4 válečník 200
Gebistogeus 15/+2 11/0 15/+2 15/+2 9/-1 2 21 N 3 válečník 130
Leenas 17/+3 11/0 13/+1 14/+1 10/0 3 26 N 3 válečník 190
Biikos 14/+1 12/0 10/0 11/0 7/-2 1 10 ZmD 3 válečník 60
Imoena 6/-2 13/+1 6/-2 13/+1 16/+2 0 4 ZmD 2 obyvatel 10
Menises 8/-1 18/+3 15/+2 11/0 13/+1 9 53 ZkZ 7 pyrofor 400
Ionis 19/+4 15/+2 14/+1 11/0 7/-2 6 48 ZmZ 5 bojovník 450
Herniis 18/+3 15/+2 0 2 ZkD obyvatel
Weetos 9/-1 18/+3 12/0 14/+1 17/+3 4 28 ZmZ 8 alchymista 300
jméno Sil Obr Odl Int Chr úr. životy přesv. povolání zkuš
Minjar 10/0 17/+3 14/+1 14/+1 17/+3 11 55 ZkD 7 theurg 600
Ezmontervus 15/+2 12/0 11/0 18/+3 10/0 3 21 ZkD 3 hraničář 120
Kelenteredes 14/+1 15/+2 10/0 12/0 12/0 2 18 ZkD 5 válečník 100
Manton 15/+2 15/+2 15/+2 15/+2 15/+2 3 30 ZmD 5 válečník 185
Ezmond 14/+1 15/+2 13/+1 14/+1 11/0 3 28 ZkD 5 válečník 180
Aermon 17/+3 10/0 12/0 11/0 17/+3 4 35 ZkD 3 válečník 250
Thirmar 13/+1 17/+3 10/0 13/+1 16/+2 3/3 20 6 zloděj/válečník 150
jméno Odl Int;Boj úr. ÚČ zkuš počet
mamba černá 6/-2 11 2+2 5 7 120 1-3
brouk ostnatec 16/+2 10 2+1 3 7 20 tisíce
jelen 12/0 4 3+2 4 3 30 stovky
los 15/+2 8 6+1 7 5, 3 120 stovky
rys 12/0 5 3 7/-3, 5 7 50 desítky
mlok 11/0 6/-2;8 4+1 7/+2 3 80 stovky
puma 12/0 6 5 6 100 desítky
netvor bahenní 22/+5 12/0 8+3 8 (2); 6 5 400 1
© 2002 Stinny