Kaštany, magické město.

Dobrodružství pro družinku na šesté úrovni a výše, klade velký důraz na improvizaci Pj, který by měl být s družinou aspoň trochu sehrán.Dobrodružství začíná cestou do města Kaštany - je jen na Pj, jestli se na cestu vydá družinka náhodně, či již bude vědět, že v Kaštanech se něco děje. Každopádně, pokud by měla vědět, tak jen minimum informací.

Cesta vede skrz hvozd, je velmi příjemná a zdá se, že koně ( pokud je družinka má ) se při mírném klusu vůbec neunavují... Je slyšet mnoho ptactva, občas v okolí dobrodruhů zapraská nějaká ta větvička. Na cestu se krásně vejde povoz, takže není problém jet na koních ve dvojicích. Cesta se klikatí okolo 18 mil, sejít z ní do hvozdu na lov, či se snažit jet zkratkou, bych nedoporučoval ( následky dle Pj ) Ke konci se hvozd trochu rozevírá a je možné vidět siluetu palisády a města za ní... Když družinka dojede až na konec hvozdu, všimne si, že je uprostřed tohoto velikána, obrovská mýtina, která má uprostřed postavené menší městečko. Také si všimnou krásné srnky, která se pase na kraji cesty a při příjezdu družinky se na ně podívá a začne se opět věnovat plnění žaludku. K palisádě městečka je to zhruba míle. Po přijetí blíže, jsou na věžích vidět stráže, stojí ve dvojicích, mají nabité kuše a velmi nepřijemný výraz.

Brána

Vůně dřeva smíšená s nějakou vůní pečínky, nejspíše selete se line přes bránu. Na palisádě jsou znatelné stopy po boji, ale na první pohled je jasné, že to nemohl být člověk, ale nějaká šelma... Palisáda se táhne do výše asi tří sáhů okolo celého městečka, v pravidelných vzdálenostech jsou rozmístěny hlídkové věže, dvě nejmasivnější hlídají vstupní bránu do města. U brány stojí dva silně ozbrojení strážní, kteří budou mít během rozhovoru s družinou, stále jednu ruku na jílci meče. I oba strážní na věži, budou nepřímo mířit kuší na družinu, dokud nebude vpuštěna. Všichni strážní jsou muži ve věku okolo třiceti let, jsou hladce oholeni, oblečeni v kroužkové zbroji, přes kterou mají velký modrý plášť se znakem půlměsíce ( kouzelníci by si mohli všimnout, že takové půlměsíce již viděli na kouzelnických pláštích ) Pokud by družinka nějka provokovala, či dokonce zaútočila na strážné, počítají se jako šermíři na dvanácté úrovni a během dvou kol dorazí posila o síle 3k10 mužů. Strážní neopustí blízkost města, nebudou družinku sledovat, od čeho mají kuše. Každý strážný má široký meč, malý štít. Stráže na věžích navíc kuše a patnáct střel. Každý má 60 - 80 životů, Úč ( pro kuše i meč ) 8 / +1, Oč 7. Veškerá útočná kouzla se ponich svezou do země a mají jen poloviční účinek, zbytek kouzel se otočí proti kouzelníkovi...

Co vědí, co odpoví, co udělají.

Bavit s družinkou se bude jen jeden ze strážných, ostatní budou mlčet a pokud by družinka nějak provokovala, střelí jí strážný z věže šipku vedle nohy. V tomto případě se vstupné do města zvýší o jeden zlatý na osobu. Družina samosebou musí pozdravit jako první, poté tvář strážného trochu zjemní a rád odpoví na pozdrav.

1 - může říci družině, že je pustí do města za poplatek jednoho stříbrného za člena, členové družiny do velikosti psa ( A ), se do ceny nezapočítávají.
2 - neřekne své jméno, může ale říci, že pracuje pro starostu Lupinga ( který je zároveň velitel stráže ), stejně jako ostatní strážní.
3 - může prozradit také to, že jsou zesílené stráže, protože před dvěmi dny byla znásilněna a brutálně zabita mladá Curi, dcera hospodského Celiny. Jejího vraha se stále nepodařilo dopadnout, přestože starosta vypsal odměnu 200 zlatých.
4 - na otázku je proč je město opevněno se zamračí, ale odpoví podle pravdy a to, že dokud se s místní vílou ( druidka ) Amálkou nedostali do stavu přátelství, tak museli skoro každodenně odrážet útoky potvor, které svět neviděl...
5 - strážný zná i krátký příběh, proč už příšery neútočí: Jednoho dne se starosta Luping rozhodl k odvážnému činu a šel za vílou Amálkou vyjednávat o smíru. Vrátil se asi po pěti dnech, celý od krve, ale štastný. Nikdo kromě něj přesně neví, co se stalo, ale je jisté, že před pěti lety se začalo městečko Kaštany velmi rozvíjet a bohatnout, jelikož zde chovají jedny z nejlepších zvířat, ať již chovných, lovných, či jezdeckých. Prostě od slepic až po koně. Při těchto slovech se strážnému zableskne v očích, neznačí to však nic divného...

Když se družinka dostane do za bránu s přáním krásného dne od strážného, všimne si jistě pečeného selete, které na rožni před hospodou "U zlomené sekery" otáčí dva trpaslíci. Ostatních asi tucet trpaslíků sedí venku na zahrádce a kolem nich se již hromadí bílá kupička kostí. Ze dveří právě vychází další trpaslík, dle zástěry a perem za uchem, nejspíše hostinský, který nese několik korbelů piva.
Jen co za družinkou zaklapne brána, jemně rozbolí kouzelníky hlava ( past int - 9 - nic / pocit nebezpečí ) jejich přítelíčkové se začnou chovat nervózně, kočka prskat a syčet, havran krákat, dáblík ( něco ). Uklidnění bude trvat jedno kolo.

( kdyby se snažil kouzelník vyvolat nějaké kouzlo, ucítí tlak neviditelné a nehmotné paže, na svém hrdle. Pokud přestane s vyvoláváním formule, tlak povolí, když bude pokračovat, musí si hodit na past Odl - 7 - omdlel na dvě kola / záchvat dusivého kašle na jedno kolo - a má 30% postih k seslání kouzla... To samé platí i pro přítelíčky - pokud by chtěl kouzelník, aby se jeho dáblík teleportovat - neudělá to ze strachu.
Dále pokud někdo zahnal, či dokonce ulovil srnku na kraji cesty, padne na něj kletba Slabosti - postih -2 k síle, obratnosti a odolnosti. Navíc, pokud ji ulovil a zapracoval a nakonec i sní - kdokoliv kromě obyvatel městečka - tak i přes výbornou chut, příjdou zažívací potíže a i při pokusu ochutnat dalších deset dnů nějaké maso, přichází zvracení... )

Hned jak se družinka alespoň trochu rozkouká, všimnou si, že se k nim blíží postarší muž, člověk, asi padesátiletý, plešatý, dobře vykrmený s několika muži a ženami v černých kápích. Otočí se k té postavě, která mu bude připadat nejinteligentnější a začne se svým představováním… Řekne družině, že se jmenuje Luping a je místním starostou města. Bude je oblbovat jejich krásnou výzbrojí, jejich skutky ( PJ je přece zná ) a bude je vychvalovat téměř do nebes – prostě bude jim lézt tam, kam jim slunce nesvítí, pokud tedy nejsou zrovna v předklonu…
Poté je požádá o pomoc ohledně vraždy a znásilnění mladé Curi, že jsou jeho hosty ve městě, atd… atd… Dá také však najevo, že družina je tu vítána pouze na dobu jednoho týdne, pokud se jí nepodaří nebo nebude vůbec pátrat po vrahu, bude vyhoštěna po dobrém, či po zlém… Na druhou stranu, ( dodá velmi rychle s úsměvem podobným melounu ) pokud by náhodou družinka vraha vypátrala, nejenže dostane odměnu, ale navíc budou pozváni jako čestní hosti na oslavu městečka, totiž na oslavu 10 let, po vybudování města. Poslední větu dodá s tajemným úsměvem… Postavy v kápi přidají všem kouzelník zvláštní a mají z ních nepříjemný pocit, neví ale proč… Pak se po chvíli rozloučí, že prý nějaké úřednické práce, otočí se a je 80 % šance, že někdo z družiny zaslechne jak luskne prsty a pronese ke dvou postavám v kápích : „Vy, mi je pohlí…“, načež postavy přikývnou, otočí se směrem k družince a zmizí…

U zlomené sekery

Typický hospodský dvoupatrový barák, podle osazenstva a hospodského je jisté, že se týká o trpasličí hospodu. Nádherná vůně pečeného selete, se vine všude okolo, je též slyšet zpěv nějakých trpasličích evergreenů o Zlatě, nebo o Zlatě. Je vidět, že trpaslíci jsou již pod parou, pokud tedy družinka na sebe upoutá jejich pozornost, budou se jí smát a mít nepříjemné připomínky. Né však urážlivé, ani proti elfům, zatím… Hospoda je zevnitř pěkně zařízena, uprostřed hoří obrovský krb, vše je ve dřevě, po stěnách visí všechny možné druhy seker a několik obrázků skoro nahých trpaslic? ( kdo ví co to je ) a všude se rozprostírá vůně pečeně…

Co vědí, co odpoví, co udělají.

Většina štamgastů se nebude s družinou bavit, dokud je nepozve na pivo, ale i potom nebudou moc vstřícní. Ohledně té vraždy se uzavřou a s družinou již nepromluví… Hospodský je od pohledu veselý trpaslík ( opravdu veselý ) nestydí se za svůj smysl pro humor a je velmi přátelský ( samozřejmě až po objednávce ) Jeho věk se dá těžce odhadnout, ale jeho krásné černé copy už prolínají tenké stříbrné linky. Je oblečen pouze do nějaké tuniky zašedlé barvy a má na sobě zástěru s nápisem : „tady vládnu já“. Ostatního si ho velmi váží, protože též umí číst a psát, ale jinak je to velmi skromný trpaslík.

Nabídka podniku : Každý pátý tuplák zdarma, doba přípravy jídel, záleží na kuchaři…

Mléko ( velký panák ) 7 md.
Pivo ( tuplák ) 8 md.
Trpasličí piva ( sud ) - „Nebozez“ 25 zl.
Trpasličí piva ( sud ) - „Gambrikus“ 9 zl.
Trpasličí piva ( sud ) - „Kaštany“ 5 zl.
Víno ( běžné, loňská sklizeň, 2 deci ) 2 st. a 5 md.
Víno ( sud ) 7 zl.
Pitná voda ( 1 deci ) 1 zl.
Pečené sele ( nutno objednat den předem ) 2 zl.
Kozí řízky, ( 10 mn. ), chléb žitný 5 st.
Koňské masíčko, dle nálady šéfkuchaře, ( 20 mn. ), chléb černý 1 zl.

1 – kdyby se náhodou někdo zeptal, proč je voda tak drahá, rád mu odpoví, že tohle je trpasličí hospoda, a né nějaké stáje, kdo chce vodu, tak ať vypadne a nebo zaplatí…
2 – může prozradit, že se jmenuje Hilen a že sem přišel před 4 lety se svou rodinou a brzy se uchytili, bohužel žena mu zemřela na neznámou nemoc, naštěstí má ještě syna, Hroma.
3 – ohledně vraždy, mu přeběhne stín po obličeji, řekne družině, že měl svého soka hospodského Celinu, že to byl vždy rovný chlap, skoro stejný osud a že to co se stalo jeho jediné dceři je smutné. Pokud u něj vzbudí družina pocit rovnosti, poradí jim, ať se staví za vědmou Oli, která dokázala určit partičku mladých lidí, kteří byli tu noc viděni s Curi.
4 – ohledně noclehu, všichni trpaslíci, kudůci a hobiti mohou přespat ve speciálních pokojích, ostatní budou muset holt vzít za vděk stáj, ale zase to mají zdarma, ostatní zaplatí 1 st. za noc, ve které je započítaná i snídaně, vejce na slanině…
5 – až se družina dozví, že jeden z podezřelých je i jeho syn, zaplní jeho tvář slzy a nechá ho zavolat do zvláštní místnosti ve sklepě, kam zavede i celou družinu, nezáleží na rase. Pokud družina dokáže, že jeho syn je nevinný, jako vděk věnuje jednu ze svých seker…
6 – ohledně starosty bude mlčet, řekne družince, že zas tak moc dobře ho nezná, snad jen, že si u něj na příští týden objednal hostinu pro celé městečko, prý se bude ženit…

Hrom, syn Helinův.

Mladý trpaslík, se smutnýma očima, černé vousy po otci, modré oči po matce. Je neobyčejně dobře stavěný, ale vypadá přihlouple… Přesto je to velmi hrdý trpaslík, nebude lhát, bude odpovídat na všechny otázky, na které bude znát odpověď – moc toho stejně družince nepoví, bude dokolečka opakovat, že je nevinný, že za celý svůj život nikoho nezabil. Sice Curi ten večer viděl, ale když se s ní loučil, šel hned domů, nikdy by ji neublížil, byl se za ní podívat jen tak. Když bude družinka hodně důsledná, Hrom se změní v živou trosku a ještě jí poví, že si myslí, že to udělal Kromm, místní pohůnek kováře, barbar, několikrát trestán za ublížení na těle, je dost agresivní… Poté se omluví a odejde. Helin, bude velmi zdrcen chováním svého syna a s prosebným pohledem vyprovodí družinu ze sklepa…

Domek vědmy Oli.

Nedá se přehlídnout, stojí uprostřed městečka, na předním štítu má vyryté velké oko uprostřed pentagramu. Na krásně zdobených oknech sedí velká černá kočka a svým jedním zlatým okem, sleduje ruch na ulici. Jen co se přiblíží družinka, zasyčí a skočí dovnitř. Kolem domu se vine nádherná vůně bylin, vnitřek domu je bohatě zdoben všelijakými koberci, převážně v červené barvě. Dokonce postavám připadá, že je vevnitř mnohem větší, než se zvenku zdálo.

Oli, postarší lidská žena, oblečena do vyzývavých červených šatů, které však již nemají co nabídnout, přivítá družinku s úsměvem a kočkou v náručí… Má krásné a dlouhé zlaté vlasy a přestože má v jedné ruce hůl, pohybuje se celkem svižně. Zná všechny jména členů družinky ( jak by ne, je to vědma ) zná i jejich otázku a dokonce ví, že jsou ochotni za ni zaplatit jeden zlatý. Řekne jim, že podezřelých je celkem pět, ale není v její moci, přesně určit toho pravého vraha. Nebude jim prozrazovat všechny jejich jména, pouze jméno Hroma, syna Helinova… Ale poradí jim, aby si dávali pozor na odpovědi všech, protože každý z nich jednou, na jejich otázku ohledně vraždy Curi, odpoví lživě, ať již úmyslně, či neúmyslně. Dále jim řekne, že všichni podezřelí, se znají spíše od vidění… Navíc jim řekne s tajemným úsměvem, že již teď jim téměř prozradila vraha a ať si dají velký pozor, nic není takové jak se zdá… S těmito slovy je vyprovodí ke dveřím, pokud by se nějaká postava chtěla na něco zeptat s klidem jí odpoví, že stejně dobře ví, že jim už nic neřekne…

Kovárna Železný dub.

Téměř na druhé straně města se nachází kovárna, okolo není moc stavení, možná kvůli tomu zápachu potu a ohně. Někdo právě trpělivě buší do kovadliny, kolem létají jiskry a mour, jakýsi pacholek šlape na měch a živí výheň… Vzduch je zde těžký a horký…

Co vědí, co odpoví, co udělají.

V místnosti je pacholek Ivi, který nemá jedno ucho, oko a je němý… Po vstoupení družinky do místnosti, pacholek přestane údivem šlapat na měch, za což si vyslouží pořádný pohlavek od velikého, svalnatého a prací špinavého barbara, až sebou třískne na blízkou zeď a vyplivne krev na podlahu… Barbar, asi dvacetiletý, na něj ještě něco zakřičí a poté si on všimne družinky. Zvedne tedy z mnoha zbraní jedno obrovskí kladivo a položí si jej na rameno. Při jeho zvedání, nemůže družince uniknout, jak se jeho svaly napínají jako ocelové struny… Přistoupí k družině a zeptá se na jejich přání.

1– pokud se družinka zeptá, že hledá Kromma, lehce znejistí a přešlápne na místě. Zeptá se na důvod a pokud bude důvodem vražda, odloží kladivo na zem, křikne na pacholka pozve družinu k těžkému a masivnímu stolu na kraji kovárny.
2 – ohledně bytí pacholka, vztekle prskne na družinu, že jí do toho nic nejni, ať si jde po svejch a tento den jim už nic neřekne…
3 – pokud se družině podaří ( třeba další den ) přinutit Kromma, aby se s nimi bavil vraždě Curi, nepřátelsky se na ně podívá a pak jim odpoví. Mluví dost arogantně a dost nevybíravě si prohlíží dámy v družince ( člověk, elf, hobit, barbar ) Pokud ho družina nějak naštve, odmítne se sní bavit a odkáže je na další den, že dnes má mnoho práce a jeho čas je drahý, přesněji drahý jako 1 zlatý…
4 – "Já jsem nikoho nezabil, jsem sice tvrdej, ale to musíš bejt, jinak se ti všechno vymkne z kontroly. Musíš bejt tvrdej, nesmíš nikomu nic dovolit, páč ostatní jsou strašný svině a čekaj na šanci, kterou by mohli využít… Kdo vám to řekl ? Určitě to byl ten zas***nej trpaslík, Hrom, ten malej sviňák… Nesmíš mu věřit ani slovo, lhal, když řekl, že jsem to byl já…" ( kdyby náhodou družinka neprozradila svůj zdroj, Kromm, jim klidně řekne, že oni oba se dost nesnášej a je jasný, kdo ho tedy falešně obvinil ) "Udělala to Rian, místní knihovnice, nepěkná svině to je, záviděla krásu mladé Curi…" Poté se bude ještě chvíli s družinou bavit, ale po chvilce vejde jakýsi zákazník a Kromm se družinou rozloučí…
5 – ohledně starosty bude zarytě mlčet…

U Zelené nohavice

Tak trochu připomíná funuslužby, celý přízemní barák je pokryt černými prapory na štítu je černá páska, nabídka dne je smazána. Přesto se zevnitř ozývá hlukot hlasů a je dokonce cítit spálenina, nejspíše vajec. Ve dveřích stojí podsaditý barbar a u nohou se mu opírá krásný bastard. Přísně sleduje družinu a pokud by náhodou chtěla vejít, zeptá se jí na důvod. Pokud to bude zábava, nocleh, pití, nepustí ji dovnitř a družinka bude muset přijít, až tam bude jiný vyhazovač. ( ten je také vyhodí ) Ale pokud družinka poví, že jde za Celinou, nebude se vyptávat a pustí ji dál… Prostředí černoty, prosvěcuje pouze oheň v krbu, který zde kontrastuje snad úplně se vším. Okolo dvou sražených stolů, sedí několik mužů a žen, které pláčou a naříkají, jaká to strašná rána. Z hloučku se odpojí vysoký, muž ( člověk, asi čtyřicetiletý ) je na něm vidět, že několik posledních nocí nespal, jeho tvář je ztrhaná bolestí, smutkem, únavou a slzami… Pomalu kývne na družinu, ať ho následuje k barpultu. Je oblečen do černé látky a je na něm vidět, že již překročil hranice svých sil, bůh ví, co ho drží na nohou…

Co vědí, co odpoví, co udělají.

1 – bude se ke družině chovat slušně, nabídne jim pivo na účet podniku ( pokud se toho ale družina bude snažit zneužít, nepromluví s ní už ani slovo, navíc hosté spolu s vyhazovačem obklopí družinu ) a přejde rovnou k věci…
2 – bude mluvit obdivně a řekne družince, že pokud najde onoho vraha, že by jej rád zabil vlastí rukou. Nabídne za to družince stejně jako Luping, 200 zl.
3 – do města se jako spousta ostatních nastěhoval zhruba před 4 lety a založil zde hospodu. Jeho manželka však brzy podlehla jakési neznáme nemoci a zanechala po sobě jen Curi, jeho dceru. Vychovával ji, jak jen šlo, každé ráno ji vodil do školy šití, u švadleny Ulinty, která ji učila vyšívat a šít. Bohužel se mu svět před pár dny zhroutil a on teď vysedává pouze se svými příbuznými, s nikým jiným se nestýká…
4 – moc by si přál, aby už byl konečně usvědčen onen vrah, aby mohla jeho dcera dojít pokoje, alespoň po smrti… 5 – ohledně Hilena, je to jeho celkem dobrý přítel, každý vede jednu hospodu, on pro velké, jak rád říká, a Hilen pro půlčíky a trpaslíky… Vzájemně si pomáhají.
6 – když přejde řeč na starostu, opatrně se rozhlídne po místnosti nadechne se, ale pak se chytí za krk a začne křičet něco jako, že nic neřekne… Poté se zhluboka nadechne a družině o tomhle tématu již nic nepoví.
7 – nikoho nepodezírá, ikdyž to vypadá, že se snaží něco říci, ale nemůže. ( pokud by někdo použil čtení myšlenek, či podobné kouzlo, uvidí jakousi tvář, mladého muže s dlouhou jizvou přes pravou tvář… ) ( každý další, jim prozradí, že jde o syna Lupinga, Baleje )

Knihovna.

Hranatá budova se zděnými stěnami, má nádherné železné dveře, na kterých je napsáno, že skrývají ten největší poklad a pod nimi je menším písmem vyryto – „Znalosti“ Celý barák je nabarven jakousi jemně šedou barvou, vyřazující tajemné záření… Je zde mnohem menší ruch než kdekoliv jinde. Dveře jdou krásně a lehce otevřít, žádný skřípot. Poté co vejde družinka do knihovny, padne na ní ta síla těch století, ukrývající se zde v knihách. Hned za dveřmi je malá bedýnka s otvorem na mince a je na ní krásně napsáno : „Vlož a získáš…“ Okolo stěn jsou police s knihami, uprostřed místnosti je velký stůl, kolem kterého sedí několik lidiček a čtou si knihy. Vůbec nevěnují družince pozornost. Za pultem sedí krásná elfka, oblečena do jemných zelených šatů, čtoucí jakousi knihu. Její havraní vlasy lehce odpočívají na jejích ramenech… Hned si družinky všimne a s úsměvem je pozve k sobě…

Co vědí, co odpoví, co udělají.

Nabídka knih : Dnešní tip se týká začarovaného kruhu lásky – Svatá záře – neznámý autor – cena 2 stříbrné.

Válečné stroje – vše co je potřeba vědět 1 zl. 2 md.
Umění bylinek, aneb herbář na celý rok 1 zl.
I mučení může být zábava – kniha Terry Trátora, 68 metod 2 zl.
V čem se lišíme? Zamyšlení nad důvodem bytí Kudůků 2 st.
Čtvrt století poezie – Sbírka minstrela Marnizlata 5 st.
Jak přežít – jednoduchý návod na přežití čehokoliv 1 zl. 3 st.

1 – zeptá se co přivedlo takovouto skupinku do místní knihovny, jelikož sem mnoho lidí nechodí…
2 – nehledě na odpověď, nabídne družince pár knih „měsíce“
3 – pokud již řekla družinka, kdo jí za ní poslal, zrudne a její pohled se změní v plný zloby. Nebude se hněvat dlouho a začne s družinkou komunikovat.
4 – pokud jí to družinka neprozradí, zeptá se ještě jednou a pokud i teď ne, nechá je vyprovodit ven z knihovny, ať příjdou druhý den…
5 - Když zjistí, že je se poslal Kromm, jenom se zasměje. "To jsem si mohla myslet, ten chlívek mě chtěl dostat, ale nakopla jsem ho, neřáda. Je to starý prase a dobytek. S Curi jsem se stýkala, byla krásná a chytrá – hodně si tady četla, já jsem to ale neudělala. Nic takového, jsem nad takovéto věci povýšená, navíc zde mám jako jeden z mála vzdělání. Proč bych to dělala?" ( až družina zjistí, že se zná s Balejem, jen řekne, že jsou dobří přátelé a mrkne laškovně jedním okem… ) "Podle mě to udělala ta Ulinta, která si ji snažila přivlastnit, jelikož vlastní děti neměla a mít nemůže…"
6 – kdyby se družinka zeptala na její potomky, klidně odpoví, že má ještě pár desítek let čas…
7 – na téma starosta, nic neřekne, její oči zeskelnatí…

Krejčovství.

Krásný přízemní baráček s mnoha květinami v oknech. Na štítu je vyobrazena jakási tunika. Všude okolo to voní čistým prádlem, prostě čistotou všeobecně. Vnitřek je udělán jako jedna velká místnost, všude jsou police s látkami, šaty atd. Někde tam na sedí za šicími stroji několik dívek a jedná žena s krásnými vlasy uvázanými do pleteného copu. Má na sobě přenádherné šaty, sama je velmi přitažlivá a její dekolt zdobí jemná zlatá brož. Vypadá na pětadvacet, ale jistě ji bude více.

Nabídka šatů a látek :

Kožešinová čapka 2 st.
Králičí kožešina 1 zl.
Samet – 1 x 1 sáh 4 zl.
Krátký plášť obyčejný 2 st.
Pytlovina – 1 x 1 sáh 5 st.
Rukavice zimní - norek 2 zl.
Medvědí kůže – 1 x 1 sáh ( hnědá krátkosrstá ) 3 zl.
Medvědí kůže – 1 x 1 sáh ( bílá dlouhosrstá ) 4 zl.
Vysoké boty 1 zl.
Lovecká čapka 3 st.
Prošívaný warms 5 zl.
Batwat 1 zl.
Vrkoč 3 zl.
Zdobené šaty - dámské 4 zl.
Liščí kůže 3 zt.

Co vědí, co odpoví, co udělají.

1 – nabídne družince několik svých látek, službu zašití a opravy jejich věcí, zeptá se na důvod návštěvy.
2 – pokud ji družinka řekne, že jsou tu kvůli vraždě, její obličej zesiná. "Nemluvte prosím o takových věcech přede mnou", poprosí je a dále družince prozradí, že se bude v den velké slavnosti vdávat za Lupinga a proto si nepřeje vést řeč na toto téma.
3 – ukáže družince svoje svatební šaty, které si šije sama již několik týdnů… Pokud je někdo pochválí, či si něco koupí, může se pokusit z ní jemným způsobem dostat další informace.
4 – Ulinta jim řekne, že ona to v žádném případě neudělala, hlavně když má před svatbou a ani není ten typ. Dále jim řekne, že to musel udělat Balej, "ani se nedivím, že vás sem poslala ta stará bréca Rian, chvíli to táhla s Balejem, jestli mi rozumíte… Je to pěkně namyšlená slepice, myslí si, že když umí rychle a dobře číst a psát, že je něco lepšejšího."
5 - doprovodí družinku ke dveřím a když zavírá, ještě spiklenecky zašeptá, tak aby to slyšela pouze družinka : „A nevíte náhodou, čím jsem ji já, mohla znásilnit?“ a zabouchne se smíchem dveře…

Starostův dům.

Další z domů na náměstí stojí přesně naproti domu vědmy Oli, je to jediný třípatrový dům v tomto malém městečku. Je pokryt sněhově bílou barvou a všechny okenice zdobí veliké truhlíky růží… Přede dveřmi stojí dvě postavy v kápích. Když se družinka přiblíží na doslech, řeknou ji ať zůstanou stát. Pokud někdo neuposlechne, bude neviditelnou silou odhozen 1 - 3 sáhy zpět a zraněn za k6-2. Poté co družinka poslechne a zůstane stát, otevřou se dveře Starostovo sídla. Družina může vejít. Když se však přiblíží k prahu kouzelníci, jejich přátele seskočí a za žádnou cenu je nikdo nedostane dovnitř. Jedna z postav v kápi pronese, že pokud nevejdou do následujících pár vteřin, ať již nechodí nikdy… Vnitřek je přenádherně a bohatě zdoben samým zlatem, skoro na každém rohu stojí nějaká postava v kápi. Jsou tu přenádherně chlupaté a vysoké koberce, křišťálové lustry na svíce, spousty ozdobných soch atd… Družinka je dovedena do starostovi kanceláře, kde je on i jeho syn, což je mladý, lidský a celkem pohledný muž ( 25 ) s velkou táhlou jizvou na tváři...

Co vědí, co odpoví, co udělají.

1 – je jisté, že starosta a ani jedna ze tří postav v kápi, z místnosti neodejdou. Luping vyzve družinku k řeči. Jakákoliv narážka na to, že by to mohl udělat jeho syn, ho velmi rozlítí, ale vypadá to, že spíše zlobí na svého syna…
2 - Balej, je dost nervózní, o všech odpovědích dlouho přemýšlí, snaží se zůstat klidný, ale je to na něm poznat.
3 – řekne, že s Rian, nikdy nic neměl, ta by mu prej nedala ani za všechno moudro světa, navíc ho nesnáší. Samosebou řekne, že on to neudělal, i když ho mladá Curi přitahovala, chvíli lape po dechu a pak zněj vypadne, že to musel být Hrom, ten trpasličí šmejd.
4 – je na něm též poznat, že je dost navátý, prostě opilý.
5 – na to Luping, ukončí schůzku a zeptá se družinky, jak to vypadá s jejím pátráním. Podle svých zvědů ví, že družina obešla všechny podezřelé a že pevně doufá, že se jim to podaří, samosebou to musí prokázat pevnými argumenty…

Pro Pj